T.h. Åsa Forsell, TCO. Bild: TCO

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING Män tar bara ut en femtedel av föräldradagarna under de första två åren av barnets liv. Det är också den period som påverkar jämställdheten framöver mest.

Endast en femtedel av dagarna i föräldrapenningen tas ut av män innan barnet fyllt 2 år. Det visar siffror från Försäkringskassan som TCO har låtit ta fram. Det är under de två åren som 75 procent av all föräldraledighet tas ut, och det är också den föräldraledigheten som påverkar den egna arbetssituationen, exempelvis löneutveckling, mest.

– Det är när man är borta så länge sammanhängande från jobbet som det får mer negativa effekter på ens arbetsliv, till exempel löneutveckling, säger Åsa Forsell, jämställdhetspolitisk utredare på TCO.

Dessutom, visar undersökningar från Försäkringskassan, skapas mönster under de första åren i barnets liv som senare präglar hur jämställt man lever i familjen, exempelvis när det gäller ansvar för hushållsarbetet och vem som arbetar hel- respektive deltid.

Efter barnets första två år delar föräldrarna mycket mer lika på uttaget av resterande föräldradagar.

– De tas ofta ut som strödagar, exempelvis som en förlängd semester, och det påverkar inte ens arbetsliv så negativt, säger Åsa Forsell.

De geografiska skillnaderna i mäns uttag av föräldraförsäkring under de första två åren är också stora. Överkalix är bäst, där män tar ut 30 procent av föräldradagarna under de första åren. I botten ligger Strömstad där män tar ut knappt nio procent av dagarna.

Just nu pågår en större utredning om hur en ny föräldraförsäkring ska utformas, som ska presentera sitt slutbetänkande i höst. Som Dagens Arena tidigare har berättat anser bland annat den ansvarige ministern, Annika Strandhäll (S), att man borde styra uttaget av föräldradagar så att det koncentreras mer till barnets första levnadsår.

Även Åsa Forssell på TCO menar att jämställdheten i uttaget skulle öka om man begränsade möjligheten till föräldraledighet efter att barnet fyllt två år. Samtidigt menar hon att det kräver hård styrning, och att andra regeländringar och incitament skulle kunna leda i samma riktning.

– Man skulle kunna skapa smarta ekonomiska incitament för det. Sedan brukar man också prata om nudging, det vill säga att man konstruerar systemen hos till exempel Försäkringskassan för att det första alternativet som kommer upp ska vara det som är »rätt«, säger Åsa Forssell.

Som exempel på tänkbara ekonomiska incitament för ett mer jämställt uttag nämner hon att få högre ersättning om man inte överlåter föräldradagar på den andra parten, och möjlighet till en bonus i form av en klumpsumma för de par som delar helt lika på föräldradagarna.

TCO har tidigare drivit frågan om en tredje och sedan fjärde pappamånad, och arbetar nu med att se över och utveckla sin politik på området. De sitter också med i expertgruppen till den pågående utredningen om föräldraförsäkringen.

 

De 10 kommuner där uttaget av föräldradagar är mest jämlikt:

Kommun Mäns andel av dagarna med föräldrapenning barnets två första år
Överkalix 30,1   %
Umeå 27,0   %
Knivsta 26,3   %
Leksand 26,2   %
Solna 25,6   %
Uppsala 25,2   %
Lund 25,2   %
Ekerö 25,1   %
Stockholm 25,1   %
Vaxholm 24,3   %

 

Siffror från Försäkringskassan för barn födda 2014.