Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) i Almedalen.

ALMEDALEN17 Flexibiliteten i föräldraförsäkringen har haft en oönskad effekt i att medelklasskvinnor tar alltför lång ledighet från jobbet när de får barn. Det tycker både socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) och Svenskt Näringsliv.

Bara 15 procent av alla föräldrar delar helt lika på föräldrapenningen under de första två åren av barnets liv. Men många andra faktorer än kön avgör hur jämställda familjer är, inte minst inkomster och utbildningsnivå.

Just nu pågår en utredning som tittar ur ett brett perspektiv hur en ny och modern föräldraförsäkring kan se ut. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) är övertygad om att politiken måste gå före och att reglerna påverkar våra beteenden. Hon berömmer därför Kommunal som tagit ställning för en individualiserad föräldraförsäkring.

– Kommunal, som organiserar väldigt många lågavlönade kvinnor, där föräldraledighet kanske ses som en välbehövlig paus i arbetslivet, vågade ta beslut om individualiserad föräldraförsäkring ändå, sade ministern under en paneldiskussion arrangerad av LO om hur framtidens föräldraförsäkring ska gynna alla föräldrar.

Faktorer som talar för ett jämställt uttag av föräldrapenning är bland annat att bo i storstad, och – särskilt för kvinnor – att vara högutbildad och ha hög inkomst. Det visade doktoranden i sociologisk demografi, Ida Viklund, under en inledande presentation på seminariet.

Att arbeta i offentlig sektor är också gynnsamt för ett jämställt uttag, och det gäller särskilt för män.

– Män som arbetar i kvinnodominerade yrken tenderar att ta ut mer föräldrapenning än män i mansdominerade yrken. Det kan bero på att det finns en större acceptans och beredskap för lång föräldraledighet, men också normer där det inte är udda att vara borta länge, säger Ida Viklund.

Föräldrar är föräldralediga längre än antal föräldrapenningdagar. De med medelinkomster tenderar att vara hemma längst och ta ut mest föräldrapenning. Och den här långa frånvaron från jobbet, främst för kvinnor, ansåg en majoritet av paneldeltagarna är problematisk.

Att föräldrar koncentrerar det mesta av sitt uttag av föräldraledighet till de första två åren i barnets liv är ett förslag som får gehör av bland annat Svenskt Näringsliv som ogillar när föräldrar sprider ut sin ledighet över för lång tid och många år.

– Det blir väldigt svårt ur ett företagsperspektiv där man har ett ansvar att planera verksamhet, gentemot brukare, kunder, vikarier och kolleger. När män ökar sitt ledighetsuttag har kvinnor inte minskat sitt, det är inte bra för våra företag, sade Edel Karlsson-Håål, expert i jämställdhets- och lönebildningsfrågor på Svenskt Näringsliv.

LO tycker också att det är viktigt att försöka styra uttaget till de första två åren, för att försöka öka andelen män som tar ut en större del av föräldrapenningen. Inom LO-kollektivet är den andelen idag låg.

– Vi har tecknat ett föräldraförsäkringstillägg för våra medlemmar, och det gäller uttag under en och samma period på max sex månader, sade Berit Müllerström, andre vice ordförande i LO.

Annika Strandhäll tycker att det är ett problem när välutbildade, kompetenta kvinnor är borta för länge från arbetslivet.

– Främst tjänstemannakvinnor har i dag möjlighet att kunna dra ut på föräldraförsäkringen nästan hur länge som helst, tills barnet är fyra år. Att de dessutom kan fylla på med både obetalda dagar och lågbetalda dagar gör ju att frånvaron från arbetsmarknaden blir väldigt lång många gånger. Det är inte bra ur ett individuellt perspektiv men det är heller inte bra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, säger Annika Strandhäll till Dagens Arena efter seminariet.

Att åstadkomma en större jämlikhet mellan olika inkomst- och yrkesgrupper är ett av uppdragen som finns med i utredningen om en ny föräldraförsäkring, säger socialförsäkringsministern.

– En möjlighet man tittar på i utredningen är att klustra försäkringen så att man har en småbarnsförsäkring, en förskoleförsäkring och en skolförsäkring. Det skulle inte minst påverka möjligheten att delta i barnens aktiviteter i skola och förskola, för arbetarklasskvinnor som idag kanske inte har den möjligheten, säger Annika Strandhäll.

Att individualisera föräldraförsäkringen har ibland sagts kunna slå extra hårt mot ensamstående mammor i arbetargrupper, som skulle bli av med värdefulla föräldramånader utan att den andre föräldern använder dem. Annikas Strandhäll tycker dock att den farhågan tyder på ett »cementerat« sätt att se på frågan, som bygger på att föräldraförsäkringen ser ut som idag med enda tillägget att individualiseringen införs.

– Utredningen har till uppdrag att lägga förslag till en helt ny föräldraförsäkring där man så klart vrider och vänder på alla de här olika perspektiven och funderar på hur man kan utforma en modern försäkring som tar hänsyn till att vi har ensamstående föräldrar, och de behov som finns där, och att vi har en arbetsmarknad som ser ut som den gör idag, säger socialförsäkringsministern.