Susanna Gideonsson, Therese Svanström och Göran Arrius. Foto: Fredrik Sandin Carlson/Eva Edsjö/Knut Capra Pedersen
Susanna Gideonsson, Therese Svanström och Göran Arrius. Foto: Fredrik Sandin Carlson/Eva Edsjö/Knut Capra Pedersen

Budget 2024 Idag presenterade regeringen sin budgetproposition för 2024. Landets olika fackförbund har under morgonen reagerat på budgeten och få är nöjda. Bristen på rejäla satsningar på välfärden är en röd tråd. 

För lite satsningar på framtiden och en för försiktig satsning på välfärden i budgeten, det menar centralorganisationerna TCO, SACO och LO.

De färger som regeringen målar budgeten i är väldigt dystra och vi saknar en framtidstro. Att nu bromsa istället för att gasa genom guppet vi är i är problematiskt, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Även LO:s ordförande menar att regeringen hanterar inflationen på ett för försiktigt vis.

– LO-förbundens medlemmar har sett priserna skena och sina hushållsbudgetar tömmas. Det finns andra sätt att hjälpa svenska löntagare – utan att inflationen drivs på. Det har vi sett från andra länder. LO vill till exempel se höjda barnbidrag och ett avskaffat karensavdrag. Men regeringen gömmer sig bakom inflationen och låter bli att stötta vanligt folk, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson i ett pressmeddelande.

SACO:s ordförande Göran Arrius menar att budgeten är för kortsiktig.

– Det saknas långsiktiga satsningar på välfärd och utbildning i budgeten. Hela den ekonomiska politiken är för kortsiktig. Vi behöver mer långsiktighet och Slow Politics även i budgetarbetet, säger han.

Therese Svanström är positiv till regeringens satsning på etableringsjobben. Hon menar däremot att regeringens budget fokuserar för lite på klimatfrågan.

– Ett minusområde vi ser är att de är vaga och bakåtsträvande om klimatet. Att sänka bensinpriset istället för att satsa på välfärden anser vi vara väldigt bekymmersamt, säger hon.

Även Göran Arrius lyfter klimatfrågan men problematiserar också bristen av satsningar på högskoleutbildningar.

– Kompetensbristen är en stor utmaning för hela arbetsmarknaden. Investeringar i utbildning är en viktig lösning och är inte inflationsdrivande. Det är också en nyckel till den gröna omställningen, där takten måste öka, säger han.

De olika fackförbunden reagerar på budgeten

Flera av landets fackförbund har under dagen reagerat på budgeten. Många är kritiska över bristen på ordentliga satsningar på välfärden.

Sveriges Lärare skriver i ett pressmeddelande att de cirka 5,5 miljarder kronor som skolsektorn tillförs i budgeten inte är tillräckligt. 

– Skolan var underfinansierad redan före lågkonjunkturen, och nu är marginalerna obefintliga. Det är en ohållbar situation som riskerar att leda till att fler lämnar skolans yrken och att fler elever slås ut. Att hänvisa till inflationstrycket duger inte – att satsa på skola och utbildning är att rusta Sverige för framtiden, säger förbundsordförande Åsa Fahlén i pressmeddelandet.  

Enligt fackförbundet Kommunal så visar SKR:s beräkningar att kommuner och regioner kommer att göra underskott på 28 miljarder kronor under 2024. De 16 miljarder som tillförs är alltså inte tillräckligt, enligt den beräkningen. Kommunal skriver i sitt pressmeddelande att detta kommer att leda till ett budgethål som motsvarar 15 388 undersköterskor, 7694 barnskötare och 2565 elevassistenter.  

– Det här är inte siffror i ett Excelark, ett underskott av den här magnituden får stora konsekvenser i folks vardag. Vi ser redan nu hur elevassistenter och barnskötare sägs upp och hur välfärdsarbetarna som blir kvar pressas allt hårdare. Det blir mindre tid för omsorg och omvårdnad, säger Malin Ragnegård, ordförande för Kommunal.  

Kritik mot hanteringen av inflationen

Fackförbundet ST menar att budgetpropositionen ger statliga tjänstemän sämre förutsättningar att göra ett bra jobb. De uppmärksammar specifikt regeringens satsningar på Kriminalvården som ett problemområde. 

– För att Kriminalvården och andra rättsvårdande myndigheter ska lyckas växa på det sättet som regeringen vill, behövs satsningar som gör att personalen stannar kvar, säger förbundsordförande Britta Lejon. 

Hon fortsätter.

– Om regeringen menar allvar med sin satsning på Kriminalvården måste det finnas mer utrymme att åstadkomma avtalsmässiga förbättringar.

I budgetpropositionen finns endast en satsning som rör fackförbundet Byggnads medlemmar och det är en ökning av ROT-avdraget. 

– Att inte genomföra en enda åtgärd för att öka antalet byggstarter i närtid, samtidigt som branschen står inför sin största kris på decennier. Det är under all kritik. Jag kritiserade ”satsningen” när den presenterades men hoppades ändå in i det sista att regeringen skulle ha något ytterligare att komma med. Nu kan vi konstatera att så inte är fallet, säger Johan Lindholm, förbundsordförande för Byggnads.