Finansminister Anders Borg. Bild: Flickr
Finansminister Anders Borg. Bild: Flickr

Anders Borg rasar mot skandalomsusade Caremas skatteplanering och utlovar ”stopplag” mot att vinster förs till skatteparadis. Men regeringen har känt till problemet i flera år utan att göra något.

Inte nog med att många av Caremas äldreboenden har urusel kvalitet. Genom avancerad skatteplanering hamnar bolagets vinster i skatteparadiset Jersey i engelska kanalen.

I måndags fick de många skandalerna slutligen den borgerliga regeringen att agera. Finansminister Anders Borg gick hårt ut och lovade att en ”stopplag” skulle införas för att hejda den typ av skatteplanering som Carema har ägnat sig åt.

Förenklat kan man säga att bolag i dag har möjligheten att flytta vinster till lågskatteländer – skatteparadis – genom att dra på sig stora lån. Det sker bland annat tack vare Sveriges regler för ränteavdrag.

Men experter som Dagens Arena har talat med säger att skatteplanering av det här slaget inte är någon ny företeelse.
– Den här typen av upplägg har man kunnat göra ett längre tag, säger en juridikprofessor specialiserad på finansrätt som vill vara anonym till Dagens Arena.

– En massa saker har tillsammans öppnat upp för det här: Ränteavdragen i sig, valutakontrollerna som avskaffades 1990, och sedan har vi haft ett par prejudicerande domar i Sverige som har visat att den här typen av ränteupplägg är tillåtna, fortsätter juridikprofessorn.

Tomas Algotsson, chef för Skatteverkets rättsavdelning, håller med.
– Vi drev länge tolkningen att den här typen av ränteupplägg var förbjudna enligt skatteflyktslagen. Men i november 2007 slog Regeringsrätten fast att den här typen av skatteplanering var tillåten. På så sätt öppnades damluckorna, säger han.

– Men min bild är samtidigt att användningen av den här skatteplaneringen var omfattande också innan dess.

Flera kända exempel
Ett av de mer uppmärksammade fallen är försäljningen av statliga Vin & Sprit till franska Pernod 2008. Genom att skatteplanera och utnyttja ränteavdrag kunde Pernod undvika den svenska bolagsskatten. Staten går därmed på ett år miste om 650 miljoner kronor.

Samma år som Vin & Sprit såldes avslöjade TV4:s Kalla Fakta att vårdbolaget Attendos vinster hamnade i skatteparadiset Jersey. Efter avslöjande frågade riksdagsledamoten Lennart Axelsson (S) finansminister Anders Borg om han var beredd att föreslå lagändringar för att stoppa skatteflykten.

Borg svarade:

”Regeringen följer noga utvecklingen i dessa avseenden. Om det skulle visa sig att lagstiftningen behöver ändras inom ett visst område kommer frågan att beredas i sedvanlig ordning.”

”Regeringen agerar sent”
Sven-Olof Lodin är professor emeritus vid Stockholms universitet och en av Sveriges främsta experter på finansrätt.
– Jag tycker att regeringen har agerat sent, säger han till Dagens Arena.

– Man har sett det här komma. Sverige har haft en bolagsskatt som har stått sig stark ända sedan 90-talet, men nu hotas den av den här typen av ränteupplägg.

Lodin deltar också i ”Företagsskattekommittén” som regeringen tillsatte tidigare i år och som ska se över företagsbeskattningen. Kommittén ska presentera sina slutsatser först 2013.
– Men det är ju möjligt att all uppmärksamhet kring de här frågorna gör att regeringen nu måste agera tidigare. Kanske blir det nya direktiv, säger Lodin.