Bild: Mikael Färnbo

Villkoren för att få socialbidrag kan komma att skärpas. Det framkom när finansminister Anders Borg (M) presenterade vårbudgeten i måndags.

Villkoren för att få försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag, kan komma att skärpas. Det framkom när finansminister Anders Borg (M) på måndagen presenterade vårpropositionen.

Inför hösten förbereder regeringen förändringar i villkoren för försörjningsstöd. Sedan tidigare är det känt regeringen överväger att personer med försörjningsstöd ska kunna behålla en del av inkomsten om de får ett arbete. För en sådan förändring finns en bred politisk uppslutning.

Vid pressträffen i samband med att vårpropositionen lades fram flaggade Anders Borg även för att det kan bli aktuellt med skärpta krav för att man ska få rätt till försörjningsstöd.
– En sak som jag tror kommer att vara i centrum för höstens politiska diskussion det är de förändringar vi förbereder för försörjningsstöd. Där tror vi att tydligare stöd för att gå in på arbetsmarknaden och tydligare krav kan spela en viktig roll, sa Borg på pressträffen.

Vad anser du att det ska krävas för att få försörjningsstöd?
– Vi ska se över vilka krav man kan ställa på sökaktiviteter och deltagande i utbildning och att man faktiskt är aktiv i olika typer av åtgärdsprogram, sa Anders Borg till Dagens Arena.

Vill ni öka de kraven?
– Vi har ju en del möjligheter att ställa sådana krav i dag och det vi tittar på och prövar är om man kan förstärka de möjligheterna, sa Anders Borg.

Lena Hallengren (S), vice ordförande i socialutskottet, ställer sig kritisk till Anders Borgs uttalanden.
– Det är verkligen inte lätt att få socialbidrag i dag. Vi möts av många fall där det är väldigt svårt att få socialbidrag och där frivilligorganisationer får gå in och ge stöd för att människor ska kunna klara en grundläggande ekonomisk situation. Jag skulle påstå att det redan i dag har blivit tuffare villkor, säger Hallengren.

– Det här passar snarare in i regeringens politik att skapa skillnader mellan de som har jobb och de som inte har jobb, liksom mellan de som är sjuka och de som inte är det. Urholkningen av försörjningssystemen har också gjort att fler tvingas att söka försörjningsstöd.