Finansminister Anders Borg (M) har överlämnat vårpropositionen till riksdagen. Budgeten är tunn på reformer och förutspår en inbromsning för ekonomin.

Regeringens ekonomiska vårproposition har överlämnats till riksdagen. Regeringen bedömer att svensk ekonomi kommer att bromsa in under 2012. Den svenska BNP-tillväxten skrivs ner med hela 0,9 procent, från 1,3 procent till blygsamma 0,4 procent under 2012. Tillväxten skrivs även ner för 2013 och 2014. Under 2012 väntas även arbetslösheten stiga, med en topp på 7,8 procent. Sysselsättningen beräknas också att minska något.

I en debattartikel på DN Debatt pekar företrädare för den borgerliga regeringen ut arbetsskapande åtgärder för unga och utlandsfödda som de viktigaste i nuläget. Men några nya åtgärder för att komma åt den höga ungdomsarbetslösheten presenteras inte i budgeten. Budgeten var även i andra avseenden påfallande tunn på konkreta reformer.

Under morgonens presskonferens liknade finansminister Anders Borg det ekonomiska läget vid ett “aprilväder”.
– I bästa fall är det ett aprilväder som slår lite fram och tillbaka. I värsta fall har vi svårare bekymmer som gör att våren dröjer. Vi vet inte, och därför är det klokt att ta det varligt, sa Anders Borg.