Satsningar på 14 miljarder i år och 18 miljarder nästa år ska ge 150 000 människor jobb och sänka arbetslösheten till 6,2 procent, lovar regeringen.

Investeringar för att öka bostadsbyggandet och utbildning och matchning är de stora satsningarna i höstbudgeten för att fler människor ska få jobb.

– Vi har 400 000 arbetslösa. Samtidigt har vi 80 000 lediga jobb. Hälften av företagen har svårt eller mycket att rekrytera. Den utvecklingen kan inte fortsätta, sa statsminister Stefan Löfven på en pressträff från Järfälla utanför Stockholm.

Regeringen presenterade i dag nya satsningar i på 8,5 miljarder nästa år och tio miljarder för de kommande åren. Tillsammans med satsningarna i vårbudgeten innebär det investeringar på 14 miljarder 2016 och 18 miljarder 2017.

Under mandatperioden handlar det om samlade investeringar på 68 miljarder kronor.

– Med de här investeringarna kan vi vända utvecklingen och samtidigt halvera budgetunderskottet vi ärvde från den förra regeringen, sa Magdalena Andersson.

Den största posten i de nya satsningarna handlar om ökat bostadsbyggande. Där lägger regeringen 5,5 miljarder nästa år och växlar upp till 6,1 miljarder 2017.

– Det är den största bostadspolitiska satsningen på mycket länge. Vi har fått gå tillbaka till början av 1990-talet för att hitta något liknande, sa energi- och bostadsminister Mehmet Kaplan (MP).

Regeringen inför ett investeringsstöd på 1,9 miljarder för byggande av billiga klimatsmarta studentbostäder. Därtill satsar man 1,85 miljarder på en byggbonus till kommuner som bidrar till att minska bostadsbristen. En miljard per år satsas på upprustning av miljonprogrammen och samtidigt säkerställa begränsade hyreshöjningar.

Den andra stora posten handlar om satsningar på kompetens och matchning på arbetsmarknaden. Nästa år investeras 1,3 miljarder i nya utbildningsplatser i vuxenutbildningen. Nästan en miljard satsas på yrkesutbildningar. Därtill satsas både på folkhögskolan och ökade möjligheter för nyanlända att validera sin utbildning.

Regeringen satsar också på en utbyggnad av Samhall med 2 000 platser och lönestöd för funktionshindrade. En sammanlagd satsning på 700 miljoner. Därtill satsas 430 miljoner i näringspolitiken på bland annat ökad besöksnäring och innovativa företag.

Jobbpaketet på 8,5 miljarder nästa år kan i stort delas upp i 5,7 miljarder kronor till bostäder och annan infrastruktur, 2,22 miljarder kronor till utbildningsplatser och arbetsmarknadspolitik och 430 miljoner kronor till näringspolitiken.

Sammantaget räknar regeringen med att satsningarna ge 150 000 nya jobb och sänka arbetslösheten till 6,2 procent inom två år.