Socialdemokraterna och de borgerliga regeringspartierna är nu överens om att ge Säkerhetspolisen rätt att använda sig av FRA:s signalspaning. Enligt ett beslut i riksdagens justitieutskott ska Säpo få den möjligheten så snabbt som möjligt. Därmed spricker den tidigare rödgröna uppgörelsen i frågan.

Debatten kring den kontroversiella FRA-lagen för några år sedan ledde bland annat till att regeringen, för att få lagen genom riksdagen, tvingades undanta Säpo från just rätten att beställa signalspaning.

Just nu utreder regeringen frågan och i mars väntas ett konkret förslag, men redan i dag har riksdagens justitieutskott i ett yttrande slagit fast att Säpo snarast bör få tillgång till FRA:s signalspaning.