Regeringen och Socialdemokraterna förhandlar nu om en uppgörelse som innebär att krav på demokrati ska ställas på de länder som Sverige säljer vapen till. Försöken att få till en blocköverskridande överenskommelse är inne i ett avgörande skede, erfar Ekot.

I regeringen har frågan varit föremål för hårda förhandlingar i samordningskansliet mellan de fyra borgerliga partierna. Moderaterna, som hållit emot, har försvarat nuvarande lagstiftning, men Moderaterna har nu gett med sig och regeringen försöker komma fram till en uppgörelse med Socialdemokraterna.

I utrikesutskottet avvaktar politikerna och först på torsdag kommer ett färdigt förslag att tas där.