Foto: stock.xchng

Regeringen och Socialdemokraterna är överens om tillåta polisen och Säpo att signalspana via FRA. Förslaget sågas av V och MP.

Polisen och Säpo ska från och med den 1 januari 2013 få rätt att beställa signalspaning från Försvarets radioanstalt, FRA. Det föreslås i dag i en lagrådsremiss som regeringen och Socialdemokraterna har gjort upp om. Förslaget stämmer överens med den promemoria som skickades ut på remiss i december 2011. Promemorian sågades då av flera remissinstanser, däribland Datainspektionen och Advokatsamfundet.

Anledningen till lagförslaget sägs vara att stärka ”Sveriges förmåga att förebygga och förhindra terrorism och sådan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen”.
– Det är viktigt att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen kan få tillgång till information om utländska förhållanden som inhämtas genom signalspaning, säger justitieminister Beatrice Ask.

“Vi kommer göra allt vi kan för att stoppa det”
Men förslaget sågas i dag av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
– Det här innebär att signalspaningen blir mycket mer omfattande. I princip kan alla bli avlyssnade med det här förslaget. Det är oacceptabelt. Vi kommer göra allt vi kan för att stoppa det, säger Jens Holm (V).

Jens Holm menar att övervakningsmöjligheterna inte står i proportion till integritetskränkningen.
– Det är klart att det effektivaste sättet att stoppa grov kriminalitet är att sätta in ett chip nacken på alla människor så att vi kan bevaka exakt vad alla gör vid varje givet tillfälle. Men det är inget samhälle vi vill ha. Vi har aldrig motsatt oss att polisen använder sig av övervakning av grovt kriminella. Men det är något annat än generell avlyssning där alla kan dras in, säger han.

MP vill tillsätta en parlamentarisk utredning
Miljöpartiets Maria Ferm är inne på samma linje.
– Det här är en lagstiftning som aldrig skulle ha genomförts. Att man nu vill utvidga lagen visar ju att alla de som var rädda för att FRA-lagen bara var ett första steg, de får ju rätt. Det här är tyvärr ett steg mot ett allt mer omfattande övervakningssamhälle, säger hon.

Maria Ferm är mycket kritisk till att Socialdemokraterna drivit fram lagstiftningen.
– Det är mycket olyckligt att Socialdemokraterna hela tiden förespråkar mer och mer övervakning. Vi vill att FRA-lagen rivs upp och att en parlamentarisk utredning tillsätts som utvärderar om det finns anledning att ha en sådan här lag, om den är effektiv och om den står i proportion till integritetskränkningen, säger hon.