Fotograf: Fredrik Hjerling
Fotograf: Fredrik Hjerling

Alliansen höjer priset på SL-kortet med 100 kronor. Samtidigt glesas trafiken ut och investeringar skjuts på framtiden.

Från och med den första september höjs priset på SL-kortet till 890 kronor, en höjning med 100 kronor. Även priset för alla andra typer av resor höjs med motsvarande procentsats. Det står klart sedan alliansen i Stockholms landsting släppt sin budget för 2016.

Även om höjningen beräknas öka SL:s intäkter med 700 miljoner kronor är det ingen vidare affär för resenärerna. För den extra hundralappen i månaden får stockholmarna glesare pendeltågstrafik och uppskjutna investeringar i kollektivtrafiken.

Här är listan på alliansens inställda eller uppskjutna investeringar i kollektivtrafiken:

* Tvärbanans Kistagren kommer inte att börja byggas nästa år. Den planerade byggstarten förskjuts till 2017.

* Byggandet av dubbelspår på Roslagsbanan förskjuts med tre år och beräknas tas i drift först 2021, i stället för 2018.

* Även utbyggnaden för att öka turtätheten på Saltsjöbanan skjuts på obestämd framtid.

* Utbyggnaden av Spårväg city till Norra Djurgårdsstaden och vidare anslutning till Lidingöbanan skjuts upp till efter 2019.

* Uppgradering av tunnelbanevagnar till modell C20 förskjuts två år.

* En ny spårdepå i Högdalen stryks ur investeringsplanen. Anledningen är att trafiken inte ökat som planerat.

* Förstudier på nya bussterminaler i Upplands Väsby, Orminge och Norrtälje senareläggs till efter 2020.

* Sedan tidigare står det även klart att pendeltågstrafiken glesas ut för att spara pengar. Värst drabbade blir Nynäshamnsborna.