S vill inte förbjuda vinst i välfärden. Däremot vill de göra det lättare för kommuner att välja bort företag som inte har kollektivavtal, eller skickar vinsten till skatteparadis.

Under en presskonferens på fredagen presenterade Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin ett förslag kring den omdebatterade frågan om vinst i välfärden. Socialdemokraterna har länge saknat en tydlig politik i frågan, något som bland annat gjort att partiet haft svårt att komma ut i debatten i spåren av Caremaskandalen.

Enligt Carin Jämtin vill Socialdemokraterna göra ändringar i lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihetssystem, så att det blir möjligt för kommuner att ställa andra krav än i dag.
– Poängen är att kommunalpolitiker ska kunna gynna alternativ, det vill säga stiftelser, kooperativ och aktiebolag som inte är vinstdrivande, sa Carin Jämtin.

Det socialdemokratiska svaret innebär alltså inte att förbjuda vinst i välfärden.
– Ägarformen är inte det viktigaste. Det vi vill är att kommuner ska kunna kräva vissa saker av utföraren.

I klartext innebär det att kommunpolitikerna ska få större spelrum kring vilka utförare de godkänner i offentliga upphandlingar. Ett uttryckligt syfte är att gynna kooperativ och stiftelser.

Ilmar Reepalu och Annelie Hulthén, socialdemokratiska kommunalråd i Malmö respektive Göteborg, deltog även de vid pressträffen.
– Vi har kunnat ställa krav i våra upphandlingar på exempelvis kollektivavtalsmässiga villkor, men ett problem är utförare som anlitar underleverantörer. På så sätt kan de kringgå de rimlighetskrav som vi ställer, när underleverantörerna inte har samma villkor, sa Ilmar Reepalu.

Annelie Hulthén menade att huvudproblemet ligger i att lagen om offentlig upphandling är luddigt formulerad.
– Lagen om offentlig upphandling är grundbulten. De ändringar man hittills har gjort är mer dekorationer i kanten. Problemet går även tillbaka till tidigare socialdemokratiska regeringar, sa Annelie Hulthén.

Carin Jämtin sa också att Socialdemokraterna kommer att återkomma med fler förslag kring hur skattemedel ska kunna användas ”mer effektivt”.