Carin Jämtin under förra veckans pressträff.

S-förslaget i frågan om vinst i välfärden hade kunnat komma för fem år sedan. Redan då fanns ett förslag  på regeringen Perssons ritbord.

För en vecka sedan presenterade Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin förslag i den omdebatterade frågan om vinst i välfärden. I korta drag vill Socialdemokraterna ge kommunerna möjligheter att gynna verksamhetsformer som inte är vinstdrivande i upphandlingssituationer.

Men det är egentligen inget nytt S-förslag. Dagens Arena kan nu berätta att förslaget redan låg på ritbordet när S-regeringen förlorade valet 2006.

Hade ni i S-regeringen 2006 ambitionen att sjösätta det här?
– Ja, på skolområdet. Ibrahim Baylan, då skolminister, ledde arbetet. Det låg en utredning i frågan, och om jag minns rätt valde Jan Björklund att lägga ner den när han blev skolminister, säger Carin Jämtin.

Hur kommer det sig att ni plockar upp det här först nu?
– När man tittar på det märker man att de olika sektorerna inte fungerar likadant. Äldreomsorgen är upphandlad, hemtjänsten delvis upphandlad, skolorna är inte upphandlade. Man går under olika lagstiftningar, så arbetet med att ta fram modeller för det här är ganska komplicerat. Därför har det tagit en stund.

Kommer ni att föreslå någon övre gräns för hur mycket vinst som får tas ut?
– Att sätta procentsatser på vinstuttag blir för fyrkantigt. Då kan de som vill gömma undan överskott på andra sätt. Det är en till synes enkel modell, som är för lätt att gå runt. Frågan om återinvestering är inte heller helt enkel.

Hur menar du?
– En koncern kan göra vinst i en kommun som betalar till det kommunala utjämningssystemet, och sedan återinvestera i en kommun som är mottagare i utjämningssystemet. Då har vi plötsligt parallella skatteutjämningssystem. Som du märker spelar rätt så komplicerade administrativa frågor en stor roll. Det är också ett skäl till att vi tagit tid på oss att lämna politiska besked.

I fredags kommunicerade ni att lagen om offentlig upphandling är den stora knäckfrågan. Stämmer det?
– Nja. Meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är exempelvis lika viktiga. Många olika saker skapar en viktig helhet.

Det här är ett frågeområde som socialdemokrater nära och en bit ifrån partiets centrum har debatterat i flera år. Finns det en större samsyn nu?
– Det finns en större gemensam förståelse för frågan. I en stor andel av Sveriges kommuner finns ingen privat drift. Socialdemokrater i de kommunerna möter inte problemen med exempelvis styrning i sin vardag. Socialdemokrater i kommuner med privata alternativ har därför fått förklara vad en sådan vardag kan innebära. Den stora förändringen är att vi har en gemensam kunskapsbild.

Kan du säga något om de framtida förslag ni har sagt ska komma, när det gäller skattemedel och privata bolag?
– Nej, det får vi återkomma till senare.

Fotnot: Göran Persson har via sin pressekreterare hälsat att han inte har någon kommentar.

Fotnot: Artikeln har redigerats kl 15.30 efter påpekande om sakfel.