Bild: Skärmdump regeringen.se.
Bild: Skärmdump regeringen.se.

BUDGET Finansminister Magdalena Andersson höll pressträff om budgetförhandlingarna på Harpsund under torsdagen. Enligt ministern står svensk ekonomi fortsatt stark och hon lovar 40 miljarder kronor till reformer nästa år.

Arbetslösheten går ner och den ekonomiska tillväxten bedöms öka ännu mer än i regeringens prognos, menar Magdalena Andersson. I år bedöms BNP öka med 3,1 procent och de kommande två åren med 2,5 procent respektive 2,0 procent.

Förutom en ökad konsumtionstillväxt är även ett ökat bostadsbyggande ett skäl till den höga tillväxten, menar Magdalena Andersson.

– Det är oerhört glädjande, vi har inte sett något liknande sedan miljonprogrammets dagar, säger hon.

Den ökade tillväxten gör att regeringen når överskottsmålet på en procent av BNP och ger regeringen 40 miljarder kronor i reformutrymme. Med det nya överskottsmålet, som riksdagen beslutade om förra året, på 0,33 procent av BNP hade regeringen haft ytterligare drygt 30 miljarder att spendera, säger Magdalena Andersson, men förklarar att regeringen väljer att stå fast vid den stramare finanspolitiken.

– Vi har betydligt stärkta offentliga finanser, jämfört med när jag stod här för ett år sedan. Vi har mycket stora överskott och många hade nog förutsatt att jag i den här budgeten för 2018 skulle lägga fram ett offentligt finansiellt sparande i linje med det nya överskottsmålet. Men givet den konjunktur som vi har så är min bedömning att det inte skulle vara en välavvägd finanspolitik, utan jag vill ha betydligt större marginaler i ekonomin än så, säger hon.

Med 40 miljarder i reformutrymme för 2018 ska inriktningen för budgetpropositionen vara fler jobb, större klimatinsatser och ökad trygghet, och de budgetförlag som regeringen redan lagt går i linje med det, betonade Andersson.

– Regeringens politik ligger fast, fler personer ska komma i arbete, alla som kan arbeta ska arbeta. Vi behöver göra större klimatinsatser för att möta den utvecklingen som vi har vad gäller klimatet. Men det handlar också om att öka tryggheten, säger hon under pressträffen.