Regeringen säger sig satsa på klimatanpassning i höstbudgeten. I själva verket förhåller det sig tvärt om.

När regeringens höstbudget lades fram hävdade miljödepartementet att klimatanpassningsområdet skulle få ett ökat utrymme. Men ni själva verket minskar anslaget till klimatanpassning från 117 miljoner kronor i år till 102 miljoner kronor nästa år. Det visar siffror som Svt har grävt fram i budgeten. Om fyra år kommer så lite som 12 miljoner kronor att läggas på klimatanpassning.

Det behövs inte alltid pengar för att göra smarta saker, säger miljöminister Lena Ek (C) i en kommentar till Svt om de små summorna som läggs på klimatanpassning.

Så sent som i förra veckan avslöjades att regeringen kommer att skrota koldioxidskatten för kraftvärme och tung industri. Det eftersom man menade att utsläppen på området styrs av EU:s utsläppshandel. Men som utsläppshandelssystemet har varit utformat har det tillåtit den tunga industrin att göra stora vinster. Naturvårdsverket kritiserade slopandet av skatten hårt.