Bild: Regeringen

Regeringsbildningen En övergångsbudget kan behöva läggas fram om en regering inte är på plats inom två veckor, något som aldrig tidigare hänt. Många vallöften kommer att strykas, men pensionärsskattesänkningen kan klara sig. 

Sverige är ute på outforskad mark i och med att en övergångsbudget kan behöva läggas fram. Det blir i så fall första gången i svensk historia som en ny regering inte är på plats den 15 november efter hållet val.

Finansminister Magdalena Andersson redogör på en pressträff för hur övergångsregeringen kommer att arbeta en övergångsbudget för 2019, om så blir nödvändigt.

Blir det en övergångsbudget kommer många vallöften att strykas eftersom att innehållet i en sådan budget enligt praxis inte får innehålla förslag som är kontroversiella eller tydligt partipolitiska.

– Vi kommer inte lägga fram en rödgrön budgetproposition, utan föreslår en budget som är avskalad och utan partipolitisk inriktning, säger Magdalena Andersson (S).

En av frågorna kring vad en övergångsbudget får innehålla har rört löftet om sänkt pensionärsskatt. För trots att flertalet partier är överens om sänkningen så kan förslaget ändå komma att hamna utanför.

Enligt Magdalena Andersson är det inte troligt att en eventuell övergångsbudget kommer att gälla för hela 2019, utan den nya regeringen kommer ha stora möjligheter att genom en ändringsbudget sätta sin prägel på Sveriges ekonomiska politik.

Det som gör sänkningen av pensionärsskatten speciell är, förutom att partierna är överens, att det rör inkomstbeskattning och det går inte att justera efter årsskiftet.

Regeringen har samtalat med alla partier utom Sverigedemokraterna och kommit överens om sex principer kring vad som är gällande för den möjliga övergångsbudgeten.

Utgångspunkten är att 2018 års budgetbeslut ligger till grund. Det är alltså inte de aviserade reformerna, i from av upptrappning och nedtrappning, som är utgångspunkten utan 2018 års nivåer kommer att ligga kvar.

Det kommer bland annat beröra påtänkta upptrappningar av klimatreformer och ökade statsbidrag till kommunerna.

Automatiska justeringar i budgeten kommer slå igenom likaså kan de anslag som behövs för att upprätthålla nödvändiga samhällsfunktioner komma att justeras.

Magdalena Andersson säger att det är för tidigt att redovisa exakt hur budgeten kommer att se ut.

– Exakt hur utfallet kommer att se ut kommer jag kunna berätta den 15 november. Vi förbereder om det är vi som ska lägga fram en övergångsbudet, men Stefan Löfven arbetar aktivt tillsammans med andra partiet för att det ska vara en regering på plats innan dess.