Bild: Maria Georgieva

Vänsterpartiet vill förbjuda vinst i välfärden. Partiets konkreta lösning är att företag inom vård, skola och omsorg ska omvandlas till aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

Onsdagen är Vänsterpartiets dag i Almedalen. Partiet fokuserade under förmiddagens pressträff på ett konkret förslag hur vinstuttag i välfärden ska förbjudas.

Förslaget rör områdena vård, skola och omsorg. Alltså kärnverksamheten inom sjukhus, vårdcentraler, skolor, förskolor och äldreomsorg. Som huvudregel ska icke-offentlig verksamhet här bedrivas av ideell stiftelse eller liknande, alternativt av aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning enligt 32 kapitlet i aktiebolagslagen. En bolagsform som tillkom 2006 efter en proposition av Socialdemokraterna just i syfte att fungera för företag inom välfärdssektorn.

Denna i dag sällan utnyttjade aktiebolagsform tillåter ägarna en avkastning som motsvarar bankränta. Bolagsformen har regler som hindrar bolagets omvandling till annan bolagsform och som reglerar fusion, likvidation och överföringar mellan bolag inom en koncern.

Dagens aktiebolag ska övergå till denna aktiebolagsform om de vill fortsätta verka inom vård, skola och omsorg. Förutsättningarna för att bedriva bolag inom dessa områden ändras alltså genom lag, vilket enligt Vänsterpartiet inte medför ersättningsskyldighet från statens sida. Partiet öppnar också för att skärpa reglerna för den här typen av bolag “om så behövs”. Reglerna kan till exempel behöva ändras för att tillåta staten att ta över den här typen av bolag om ägarna inte längre vill driva dem, enligt Vänsterpartiet.

Den fria etableringsrätten avskaffas. Kommunen, landstinget eller staten ska besluta när och var dessa aktiebolag med vinstbegränsning får etableras. Detta innebär att Lagen om valfrihet, LOV, samt berörda avsnitt i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och skollagen upphävs. Befintliga tillstånd ska kunna omprövas.