Foto: Flickr/Gagarin Miljkovich (beskuren bild).
Foto: Flickr/Gagarin Miljkovich (beskuren bild).

Max 14,5 miljarder fick Nya Karolinska kosta, bestämde politikerna. Men kostnaden är redan uppe i över 25 miljarder, rapporterar Svenska Dagbladet.

Det är Skanska tillsammans med det brittiska riskkapitalbolaget Innisfree som bygger Nya Karolinska. När de fick uppdraget beräknades byggkostnaden till 14,5 miljarder. Stockholms landstingsfullmäktige bestämde även att det var maxbeloppet.

I finansieringen ingår den tidigare oprövade OPS-modellen. Det innebär att landstinget även använder sig av privat finansiering och drift. Alliansens upprepade argument för att använda denna metod var just att undvika fördyrningar. Trots detta är kostnaden för bygget nu uppe i över 25 miljarder kronor.

Anledningen är något som kallas ”knapring”. Det innebär att man under förhandlingarna kringgår den beslutade budgetramen genom att flytta ut bit efter bit av bygget ur huvudavtalet. Sedan tar man de kostnader som blivit över separat vid ett senare tillfälle.

– Knapring är ett välkänt begrepp i byggbranschen säger Anders Lönnberg, tidigare landstingsråd (S) med lång erfarenhet från styrelsearbete i byggföretag, till Svenska Dagbladet.

Svenska Dagbladets genomgång visar att stora delar av det som från början ingick i priset har lagts utanför – även helt nödvändiga byggnader.

Både finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl och Ulf Noréhn, vd för Swedish hospital partners, projektbolaget som bygger sjukhuset, säger till Svenska Dagbladet att kostnaden för Nya Karolinska fortfarande är 14,5 miljarder.

Den totala kostnaden för avtalet inklusive uppförande och drift fram till år 2040 beräknas till 52 miljarder kronor.