Arena Idé

“Företagen visar inte samma goda vilja och partssamverkan när man kommer utanför Sveriges gränser.”

Det var 2011 som 22 fackligt aktiva arbetare i en av hälsoföretaget Mölnlycke Health Cares Thailandsfabriker fick sparken. Enligt företaget sparkades de för att de strejkade illegalt. Men enligt arbetarna själva, liksom fackförbunden och flera ideella organisationer, handlade det om att arbetarna var fackligt aktiva. Också landsting i Norge och Sverige kritiserade Mölnlyckes agerande.

På måndagen publicerar Arena Idé en rapport om konflikten i Thailand där många av de inblandade riktar skarp kritik mot Mölnlycke Health Cares agerande.

Ärendet med de 22 sparkade arbetarna fick först ett avgörande till arbetarnas fördel i domstol i Thailand. Men när ärendet gick vidare till nästa instans ville domaren inte ta ställning utan menade att parterna borde komma överens på fabriken. Något som i praktiken innebär att arbetsgivaren får sin vilja igenom.

Erik Andersson, internationell sekreterare för IF Metall, säger till Dagens Arena att det finns slutsatser att dra av rapporten.
– Vi och Unionen kunde ha samordnat det hela bättre. Det är oerhört viktigt att den lokala fackklubben som fanns på Mölnlycke också involveras och tar ställning. Jag saknar deras engagemang i sakfrågan. Det försvårar naturligtvis arbetet när de inte vill ta ställning i sakfrågan, säger han och fortsätter:
– Vi måste också få fler globala ramavtal. Det är också viktigt med en god social dialog och respekt för facket.

Vad tycker du om Mölnlyckes agerande?
– Mölnlycke har agerat oerhört märkligt, minst sagt. De har inte på något sätt tagit till sig de argument som kommit och jag tror de har skadat sitt eget varumärke väldigt mycket.
– Mölnlycke har under tvistens gång inte visat någon vilja till att hitta en bra lösning. Och då fick de negativa uppmärksamhet och publicitet. Jag förstår inte att de inte visade någon vilja till någon slags kompromiss och det har jag mycket svårt att förstå.

Hur sköter sig svenska företag egentligen internationellt?
– Ibland hör man i debatten att svenska företag är så himla bra och hederliga här hemma i Sverige. Men det är inte samma goda vilja och partssamverkan när man kommer utanför Sveriges gränser. Där finns det en blåögdhet hos kunder och omvärld.
– De slår sig gärna för bröstet här hemma och talar om hur gott CSR-arbete de har och hur god samverkan, men det är inte riktigt så när man går utanför Sveriges gränser.

Den ideella och obundna organisationen Swedwatch har kritiserat Mölnlycke för att de inte återanställer de avskedade arbetarna utan i stället fortsätta att erbjuda allt högre ersättning för att förmå dem att lägga ner sina återanställningskrav. För att de undergräver kollektivavtalet genom att försöka förmå enskilda arbetstagare att skriva under individuella avtal. Och för att  hota med rättsliga åtgärder mot enskilda personer inom internationella NGOs som ifrågasatt Mölnlyckes agerande.