CHristina Tällberg, foto Jack Mikrut, Tobias Baudin.

Äldreomsorg En ständigt ökad stress inom äldreomsorgen i landet, har lett till allt hårdare arbetsvillkor för de anställda. Tiden räcker inte till för de äldre.
– Vi behöver få upp bemanningen så att det blir bra för både personal och boende, säger Tobias Baudin, Kommunals ordförande.

Enligt en undersökning som gjorts av Dagens Samhälle, visar statistiken att allt fler är stressade inom äldreomsorgen. På två år har antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket fördubblats.

Ann Georgsson som är förbundsombudsman med ansvar för äldreomsorgen på Kommunal säger att det har blivit en mer pressad och hård miljö för deras medlemmar.

Annn Georgsson
Annn Georgsson

– Vi behöver satsa på rimlig arbetsbelastning och kompetenta chefer som kan ta tag i problemet på allvar när någon i personalen inte mår bra.

Irene Larsson som arbetar på hemvården i Kroppefjäll säger att hon vill ha mer tid till de som är ensamma.

– Vi har oftast en halvtimme hos vardera person och det är ganska lite. Ibland önskar jag att man hade mer tid till att sitta och prata med de som är ensamma, istället för att skynda iväg till nästa boende. Jag vill göra mer än att bara ge dem mat och medicin.

Hon säger vidare att det det inte bara är jobbet i sig som gör att många blir utbrända, utan att det tar på krafterna att behöva lämna dem som är i behov av att umgås med någon.

– Det finns flera av de äldre som inte har någon nära anhörig och som behöver någon att prata med.

Christina Tallberg som är ordförande i PRO, pensionärernas riksorganisation, påpekar också vikten av att få mer tid till de äldre.

– Det funkar inte med det minutsystem som pågår. Det är viktigt för personalen och de boende att de har bra kontakt och får lära känna varandra. Båda parterna blir stressade av den situation som råder just nu.

Det Kommunal vill satsa främst på är att höja bemanningen och att minska på stressen för personalen, säger förbundets ordförande Tobias Baudin.

Jag är ofta ute på arbetsplatser och pratar med våra medlemmar. Det vi på Kommunal lyfter är frågan om stressen inom äldreomsorgen. Det är ett stenhårt tempo och det finns för få kollegor. Steg ett är att vi ska höja och skaffa rätt bemanning till arbetsplatserna runt om för att ge personalen en bra arbetsplats men också för att de äldre ska få den vård de behöver, säger han.