I en ny doktorsavhandling som snart läggs fram vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm analyseras vilka åtgärder som behövs inom transportsektorn för att uppnå långsiktiga miljömål. En av slutsatserna i avhandlingen är att det inte räcker att göra bilarna mer miljövänliga. Nya bränslen och bättre fordonsteknik räcker inte hela vägen, enligt forskaren Jonas Åkerman.
– Enligt en framtidsbild jag jobbat med så måste bilresandet per person minska med 30 procent fram till och med år 2050. Samhällets totala utsläpp minskar i den framtidsbilden med 80-90 procent, vilket är i linje med det av Sverige och EU antagna målet att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader, säger han till Dagens Nyheter.

Avhandlingen slår också fast att flygresandet är på väg att gå om bilresandet när det gäller svenskarnas utsläpp av växthusgaser. Samtidigt står flygets utsläpp utanför Kyotoprotokollet och omfattas inte av handeln med utsläppsrätter.