Klimatförändringarna leder redan nu till skyfall och andra oväder. Risken för extrema väderhändelser kan ha fördubblats till följd av de utsläpp som människan har bidragit till.

Två nya studier visar att koldioxidutsläppen kan kopplas till extrema väderhändelser som de stora översvämningarna i Storbritannien år 2000.
– Det här är av enorm vikt inte bara för rättfärdigandet av utsläppsminskningar, men också för planeringen av anpassningsåtgärder, säger Michael Oppenheimer som är klimatforskare på Princeton University.