Under 2010 minskade koldioxidutsläppen från nya bilar mer än någonsin. Men trots det ökar den totala mängden utsläpp från vägtrafiken. Det visar statistik från Transportstyrelsen.

Totalt minskade utsläppen från nya bilar med cirka 13 gram/kilometer. Det motsvarar en minskad bränsleförbrukning på 30 miljoner liter och en sänkning av koldioxidutsläppen med 70 000 ton.

Minskningen beror bland annat på energieffektivare diesel-, bensin- och etanolbilar. Dessutom har äldre, bränsletörstiga bilar skrotats – vilket minskar utsläppen per körd kilometer ytterligare.

Trots det stiger alltså de totala utsläppen, eftersom trafiken ökar. Sedan 1990 har utsläppen ökat med 10 procent, vilket motsvarar 1,7 miljoner ton.

Transportstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att det är tydligt att effektivare motorer och nya bilbränslen inte är tillräckligt för att kompensera för trafikökningen.

”Om minskningar ska till, måste inriktningen ändras vad gäller utveckling av samhälle och infrastruktur. Bilen måste få minskad betydelse till förmån för ökad kollektivtrafik, cykling och transporter via järnväg och sjöfart.”

Supermiljöbloggen skriver om Transportstyrelsens nya siffror här.

Läs också Dagens Arenas intervju med hållbarhetsforskaren Tim Jackson här.