Jonas Sjöstedt. Bild: Kalle Larsson

V satsar på ökad lärartäthet i budget. Problemskolor ska få extra stöd.

Vänsterpartiet satsar nästa år en miljard kronor på ökad lärartäthet. En satsning som ökar till två miljarder kronor 2014 och ytterligare en miljard året därpå. Även problemskolor ska få ta del av ett särskilt stöd på en miljard kronor.

Förslagen är en del av Vänsterpartiets budgetmotion som presenteras i sin helhet senare i veckan. Satsningen på skolan möjliggörs genom att bolagsskatten inte sänks.

– De senaste decenniernas skolreformer har fört oss allt längre bort från målet en likvärdig skola. Kunskapsskillnader och segregation har ökat och allt för många lämnar skolan utan fullständiga betyg. Därför satsar vi en särskild miljard öronmärkt för de skolor som har de största behoven, säger Jonas Sjöstedt i ett pressmeddelande.

Vänsterpartiets satsning på skolan är i linje med vad LO:s chefsekonom Ola Pettersson anser att Socialdemokraterna bör ha med i budgeten som Dagens Arena skrev om i förra veckan.
– Man bör ta de pengar i bolagsskattesänkningen som går utöver de skärpta reglerna för ränteavdragen, det vill säga sju eller åtta miljarder, och lägga på en kvalitetssatsning i den grundläggande utbildningen, hela grundskolan, sa Petterss0n.