Mikael Sjöberg ska utreda bättre insatser mot arbetslivskriminalitet. Bilder: Arbetsmiljöverket och Arbetsförmedlingen

Arbetet mot arbetslivskriminalitet får ytterligare resurser. Regeringen tillsätter en utredare som ska förstärka och utveckla myndigheternas kontrollarbete.

Under perioden 2018-2020 har åtta myndigheter ett gemensamt uppdrag att utveckla gemensamma kontroller för att upptäcka och stoppa fusk och brott i arbetslivet. Hittills har över 3 000 arbetsplatskontroller genomförts, främst i riskbranscher som byggsektorn, skönhetsindustrin och restaurangbranschen.

Var tionde arbetsplatskontroll har hittills lett till att företag behövt stänga ned hela eller delar av sin verksamhet. Upptäckta brott och brister rör exempelvis människohandel, undermåliga boendeförhållanden, riskfyllda arbetsmiljöer och bidragsbrott.

Nu vill regeringen stärka arbetet mot arbetslivskriminalitet ytterligare, och utser Arbetsförmedlingens tidigare generaldirektör Mikael Sjöberg till utredare för att tillsammans med regeringen, och med hjälp av myndigheter och arbetsmarknadens parter, analysera vad som har gjorts hittills och vad som kan göras bättre.

Särskilt fokus ska ligga på att ge förslag om hur informationsutbyte mellan myndigheter kan underlättas och att undersöka om ID-kontroller, som förekommer vid inpassering till arbetsplatsen i byggsektorn, kan behöva utvecklas och införas i andra branscher.

– Utredaren ska lämna förslag på hur man kan utveckla och effektivisera arbetet mot arbetslivskriminalitet. Han ska bland annat undersöka om man kan inrätta en gemensam tipsingång till myndigheter, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) under en presskonferens på tisdagen.

Förra veckan presenterade regeringen förslag för att motverka fusk med subventionerade anställningar, genom att ge Arbetsförmedlingen större befogenheter att behandla personuppgifter och att kräva in uppgifter från exempelvis banker och försäkringsbolag rörande enskilda personer.

Skatteverket ska under 2020 ha ett särskilt fokus på städning i offentliga lokaler och hos företag, och på transportbranschen i sina kontroller. Dessutom fortsätter man arbeta mot fusk med identiteter och välfärdsbrottslighet.