Johan Danielsson är LO:s kandidat till EU-valet. Foto: LO

EU 2024 Arbetsvillkor och arbetsmiljö har varit en stor fråga det senaste året, speciellt inom byggbranschen. Johan Danielsson, andranamn för Socialdemokraterna till EU-valet, vill driva frågan hårdare i EU och reglera antalet underleverantörer. 

Under förra året dog 56 personer på sina arbeten, en siffra som fick mycket uppmärksamhet både medialt och politiskt. En del som pekats ut som en orsak till olyckorna är alla de underleverantörer som kan vara knutna till en byggarbetsplats. De många leden gör att arbetsmiljö och arbetsvillkor är svåra att säkerställa. Johan Danielsson är Socialdemokraternas andranamn på kandidatlistan och även LO:s kandidat och han vill korta kedjorna, vilket Arbetet var först med att rapportera.

– Vi föreslår regelförändringar som skulle göra det mycket svårare att fuska. Det gäller att begränsa de långa kedjorna under entreprenörerna, där vi ser hur det går från vitt till grått till svart till kriminellt företagande. Därför vill vi sätta en gräns på max två underleverantörer, säger Johan Danielsson.

Gränsöverskridande åtgärder

Johan Danielsson säger att arbetslivskriminalitet inte är ett svenskt problem, utan ett europeiskt. Därför vill han också att det ska vara obligatoriskt att ställa sociala krav vid offentlig upphandling men också säkerställa att det finns en fungerande kontrollapparat för att se att företag lever upp till kraven.

– Våra skattepengar ska inte gå till den här typen av skitföretagande. Många av de här företagen, precis som i den organiserade kriminaliteten, är gränsöverskridande. Det gör det svårt att sätta dit de ansvariga, då de kan välja att lämna landet. Med ett gemensamt arbete på europeiska myndigheter kan vi hjälpas åt att jaga fuskande företag över gränser, säger Johan Danielsson.

Även nationellt arbete behövs

En annan åtgärd för att motverka arbetslivskriminalitet som LO vill införa är att göra FN:s arbetslivsorganisations rekommendation om en arbetsplatsinspektör per 10 000 invånare till ett krav. För Sverige skulle det innebära en ungefärlig fördubbling av inspektörer.

Sveriges problem med arbetslivskriminalitet och arbetsmiljöproblem kan dock inte endast lösas med EU-direktiv, menar Johan Danielsson.

– Det finns ingen anledning att sitta på händerna nationellt. Vi måste se till att under tiden bli så bra upphandlare som möjligt i kommuner och regionen samt satsa resurser på till exempel Arbetsmiljöverket. Men vi behöver adressera samhällsproblem på alla arenor där vi kan fatta politiska beslut.

Dagens Arena har sök Moderaternas kandidater till EU-parlamentet, men de har avböjt medverkan.