På Jakobsbergs folkhögskola norr om Stockholm delas varje år sedan 2018 en årlig Göran Palm-stipendiat. I år tilldelas stipendiet författaren och filmaren Maja Hagerman som är bekymrad av samtidens bristande kunskaper i historia. 

– Idag styr åsikter och inte fakta historien, säger Maja Hagerman i tacktalet när hon tar emot priset.

Maja Hagerman är vetenskapsjournalist och författare. “Käraste Herman: Rasbiologen Herman Lundborgs gåta”,  “Det rena landet: Om konsten att uppfinna sina förfäder” samt Augustprisvinnaren “Spåren av kungens män” är några av hennes boktitlar. Den senaste, Minnesbrunnen. Om helgon, skallmätare och hotet mot demokratin, kom ut 2022.

Göran Palm-stipendiet delas ut av en kommitté bestående av Jakobsbergs folkhögskola, Sveriges författarförbund, föreningen Liv i Sverige och Göran Palms familj. Motiveringen till priset lyder:

“Maja Hagerman färdas genom Sverige och väver samman alla dess tidsåldrar, avlyssnar vittnen, texter och föremål. Hon ser det förbisedda, nytolkar, granskar villfarelser och myter, diskuterar forskningens villkor och forskarnas självbild. Hon är på samma gång författare, forskare och folkbildare – alltsammans i Göran Palms anda.”

Göran Palm (1931–2016) var en av Sveriges viktigaste författare från 1950-talet och fram till sin död. Få författare har väckt större uppmärksamhet och stått mer i centrum både på litteraturens område och i samhällsdebatten.

Tidigare stipendiater: 

2022: Mats Jonsson

2021: Marit Kapla

2020: Göran Greider

2019: Susanna Alakoski

2018: Bengt Berg