Sten Gerllstedt, Anna Bergsten. FOTO: press

Regionala skyddsombud Svenskt Näringsliv vill ersätta regionala skyddsombud med »oberoende arbetsmiljörådgivare«. LO:s expert på arbetsmiljö tvivlar på att rådgivarna överhuvudtaget kommer kunna utföra skyddsombudens arbetsuppgifter.

Nyligen publicerade Svenskt Näringsliv rapporten ”Dags att tänka nytt”, som innehåller förslag på åtgärder organisationen menar ska »underlätta arbetsmiljöarbetet för företag på svenska arbetsmarknaden«. Svenskt Näringsliv menar att dagens lagstiftning försvårar arbetsmiljöarbetet och leder till att onödiga konflikter uppstår. Anna Bergsten, jurist och Svenskt Näringslivs expert på arbetsmiljöfrågor, är en av medförfattarna till rapporten och menar att dagens lagstiftning är otidsenlig.

– Vi har en lagstiftning som är 40 år gammal och som inte passar in på många branscher vi har i dag. Vi ser att det kan bli ett problem när facken hellre ser ett regionalt skyddsombud än ett skyddsombud som medarbetarna på arbetsplatsen själva har valt. Då kan man fråga sig på vilket sätt det gynnar arbetsmiljöarbetet när det istället kommer ett regionalt skyddsombud som inte har kännedom om arbetsplatsen, säger Bergsten.

Rapporten har kritiserats från framförallt fackligt håll. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har kallat förslaget märkligt och ställer sig frågande till att lagstiftningen skulle vara förlegad.

– Jag förstår inte vad de pratar om faktiskt. Är det något som ligger i tiden så är det just fackligt arbete och den svenska modellen. Vi ser snarare att andra sätt att organisera arbetet på, vid sidan om parterna och facket, stöter på många fler problem. Den svenska modellen har verkligen framtiden för sig, säger Johansson till Arbetarskydd.

De regionala skyddsombuden, som idag organiseras av facken, vill Svenskt Näringsliv ersätta med så kallade oberoende arbetsmiljörådgivare. Sten Gellerstedt, adjungerad professor i arbetsrätt och utredare på LO, menar dock att arbetsmiljörådgivare skulle få svårt att bevaka arbetstagarnas intressen.

– För det första ska regionala skyddsombud se till att  arbetsgivaren tar ansvar för lönereglerna. En arbetsmiljörådgivare har inte alls den uppgiften, de har inga befogenheter alls.

Flera juridiska problem skulle också uppstå då en rådgivare inte skulle ha befogenheten att begära en utredning från arbetsmiljöinspektionen, eller att stoppa hälsofarligt arbete.

– De här befogenheterna har inte en arbetsmiljörådgivare, de enda som kan sätta muskler bakom är antingen det regionala skyddsombudet eller en arbetsmiljöinspektör, säger Gellerstedt.

Enligt Anna Bergsten handlar Svenskt Näringslivs förslag inte om att ta bort fackens möjligheter att agera i arbetsmiljöfrågor.

– Vi vill istället lyfta fram den lokala samverkan. Vi vill se att detta i första hand  ska vara en företagsangelägenhet och inte en facklig angelägenhet. Det här handlar om att ompröva vad den regionala skyddsombudsverksamheten är och vad den ska utgå från. Enligt vårt förslag kan den regionala skyddsombudsverksamheten istället inrymmas inom Arbetsmiljöverket.

Att den regionala skyddsombudsverksamheten är en facklig verksamhet ser Svenskt Näringsliv emellertid som problematiskt.

– De regionala skyddsombuden är uppskattade hos många företag, men det finns en problematik i att ha dubbla roller. Man har både facklig hatt och den allmänna arbetsmiljörådgivnings-hatten på sig. Det är ingen helt enkel uppgift, säger Anna Bergsten.

  • Men när det gäller arbetsmiljö är det väl i första hand arbetstagarnas intressen man försvarar, är det då en intressekonflikt att vara facklig representant?

– Naturligtvis förstår jag att alla arbetsplatser inte är rosenskimrande och att man kan ha olika åsikter om saker och ting, men att ha som utgångspunkt att det måste vara en facklig organisation som företräder arbetstagarna, för att så att säga ta striden, det tycker inte jag stämmer in på väldigt många arbetsplatser vi har i dag. Det finns en väldigt stor medvetenhet hos arbetsgivare kring vad en god arbetsmiljö kan innebära.

Sten Gellerstedt menar att Svenskt Näringsliv inte respekterar att det finns motstående intressen i arbetsmiljöfrågor. Även om arbetsmarknaden förändrats är flera klassiska motsättningar högst relevanta även på dagens arbetsmarknad, menar han, inte minst i fråga om arbetstempo och skadliga ämnen på arbetsplatsen.

– De vill ha skyddsombudet som en medpart istället för en motpart. I de flesta frågor kan de finnas en vinna vinna-lösning, men när det kommer till frågor där man har skilda intressen då är det kompromisser som gäller. Kvarts är till exempel ett ämne som diskuteras väldigt mycket, löntagarna vill sänka gränsvärdet men arbetsgivarna behålla. Då handlar det om hur mycket av min hälsa ska jag sälja för att få min lön?