Foto: Pixabay

Arbetsmiljö Första halvåret 2023 har så många som 20 personer dött på jobbet, jämfört med 10 personer under samma period år 2020. Samtidigt avskrivs många anmälningar på grund av bristande bevis, och inte ens var tionde dödsfall leder till fällande dom.

År 2020 dog totalt 24 personer på arbetet och förra året var antalet 40. Mellan januari och juni i år har redan så många som 20 personer omkommit i en arbetsplatsolycka, jämfört med 15 under samma period förra året.

– Det är 20 för många och många fler än tidigare år. Det är ett krafttag som måste till för att få ned siffrorna, säger Gustav Sand Kanstrup som arbetar med Arbetsmiljöverkets nollvision mot dödliga händelser i arbetet.

I år har bland annat en 35-årig bageriarbetare klämts ihjäl under en container som föll från en lastbil, en 29-årig arbetsledare klämts till döds under en vältande grävmaskin, en 46-årig undersköterska blivit påkörd av ett tåg och en 51-årig grävmaskinsförare omkommit efter att grävmaskin välte. 

För två veckor sedan dog två män när de skulle rengöra en tank på plaståtervinningsföretaget Omni Polymers i Ängelholm. Giftig rötgas hade bildats och männen förlorade medvetandet.

Gustav Sand Kanstrup berättar att det nästan alltid är någon typ av fordon eller arbetsmaskin bakom en dödsolycka, eller händelser där någon faller. Andra händelser som är återkommande, men inte lika ofta, är att arbetare dör på grund av farlig atmosfär, att de utsätts för våld eller för elektricitet.

”Krävs ett bredare engagemang”

Gustav Sand Kanstrup framhäver att många olyckor hade kunnat gå att förutse och därmed förebygga om man vidtagit rätt åtgärder. Arbetsgivaren har ett ansvar att förebygga risker. Oftast är det effektivast att bygga och konstruera bort riskerna, med exempelvis fallskydd vid arbete på höjd eller separering mellan fordon och människa när man jobbar, påpekar Gustav Sand Kanstrup. 

För att få ned olyckstalen är det flera pusselbitar som behöver falla på plats, konstaterar Gustav Sand Kanstrup.

– Flera behöver se sin roll i arbetet för att skapa säkrare arbetsmiljöer. Det krävs ett bredare engagemang från fler. Till exempel de som handlar upp tjänster och de som tillverkar och utformar arbetsplatser. Det är människor som jobbar, en dag gör man ett misstag och det ska inte få katastrofala följder.

Att dödstalen sjönk under pandemin och stiger nu handlar högst sannolikt om en pandemieffekt, menar Carola Löfstrand, arbetsmiljöutredare på LO. Trots att de som drabbas är arbetare där 97 procent var på jobbet under pandemin minskade dödsolyckorna.

– Man får fundera över hur mycket ökningen nu hänger ihop med att arbetstempot skruvas upp igen. Nu ska man jobba igen förlorad produktion samtidigt som vi har gått in i en lågkonjunktur. Det kan innebära ökad stress, hög arbetsbelastning och längre pass, säger Carola Löfstrand.

En stor fråga att jobba med för att få bukt med olyckorna är huruvida åtgärder har genomförts och efterlevts i längden efter att Arbetsmiljöverket påpekat brister under inspektion, påpekar Carola Löfstrand. Åtgärderna kanske inte blir av och sällan görs utvärderingar som visar om åtgärden var tillräcklig.

– Arbetsmiljöverket betonar vikten av riskbedömningar, men kanske hade de behövt betona åtgärder och uppföljning ännu mer. Så att arbetsgivare tar till sig efter olyckor och gör en riktig kartläggning av hur det kunde hända. Det kan även andra lära av.

Arbetsmiljöverket lägger nyrekrytering på is

Carola Löfstrand understryker hur viktigt det är att alla tänkbara åtgärder för att förebygga olyckor måste vidtas. Vid diskussion om hur långt arbetsgivarens ansvar ska sträcka sig menar hon att proportionalitetsprincipen ibland väger för mycket i den ekonomiska vågskålen och för lite i den mänskliga.

– Ingen ska behöva gå till jobbet och inte komma hem igen. Du säljer din tid och din kompetens, inte ditt liv till arbetsgivaren. Det är en självklarhet att vi ska ha nolltolerans mot att arbetsgivare fuskar med säkerhet och förebyggande arbete. Ditt liv är väldigt mycket mer värt än kostnaderna att förebygga olyckor, säger Carola Löfstrand.

I år var det tänkt att Arbetsmiljöverket skulle satsa på nyrekryteringar av inspektörer. Men på grund av ökade personal-, el- och lokalkostnader har satsningen lagts på hyllan. Kommer detta att påverka säkerheten på jobbet?

– Det kan man helt klart säga. Vi tycker att det är rent genant att Arbetsmiljöverket måste dra ned på inspektörer i stället för att öka, särskilt när de redan är väldigt få jämfört med våra grannländer. I en tid då vi ska satsa på att hindra och stoppa arbetslivskriminalitet och har nollvision om död på grund av arbete rimmar det illa, säger Carola Löfstrand.

Blir sällan fällande dom

Samtidigt som dödsolyckorna ökar nu är det sällan någon fälls i domstol för att vara ansvarig för dem.  Av 44 handlagda brott för vållande till annans död i samband med arbetsolycka förra året utreddes 42 och endast 10 procent ledde till att någon lagfördes, enligt Brå:s statistik.

En granskning som tidningen Arbetet gjorde i vintras visar att mindre än var tionde dödsolycka på jobbet lett till att arbetsgivaren straffas.

Ett problem med utredningar efter en arbetsplatsolycka är samarbetet mellan de olika myndigheterna, framhåller Carola Löfstrand. Hon lyfter till exempel svårigheten att säkerställa bevis när polisen är först på plats för att spärra av och fota olycksplatsen, och Arbetsmiljöverket ibland kommer långt senare. Då kan arbetsgivaren redan ha hunnit städat efter att polisen varit där och man kanske inte ser samma saker.

– Det behövs ett ännu bättre utbyte och samarbete mellan myndigheterna, för att få ett grundarbete med bra rutiner för att säkerställa bevis, att ta vittnesmål och följa upp dem. Skyddsombuden har inte alltid blivit hörda, vilket borde vara en självklarhet, säger Carola Löfstrand.

Hon poängterar att det först när vi får gedigna utredningar och en praxis som det blir tydligt hur stark lagstiftningen är och vad följderna blir.

– Då tydliggörs styrkan i arbetsmiljölagstiftningen. Och en tydligare tillämpning av den stärker upp efterlevnaden för att nå nollvision om att ingen ska dö på grund av jobbet, säger Carola Löfstrand.