Arbetskraftsinvandrare ska kunna få uppehållstillstånd snabbare. Det har regeringen kommit överens om med Miljöpartiet. Men LO saknar åtgärder för att stävja missbruket där människor far illa på arbetsmarknaden.

Efter intensiva förhandlingar är alliansregeringen överens med Miljöpartiet om en rad regeländringar i den migrationspolitiska uppgörelse de slöt 2010. Vid dagens regeringssammanträde kommer en lagrådsremiss om så kallad cirkulär migration att klubbas igenom. I dag krävs det att man har en anställning som sträcker sig över sex månader för att få ett arbetstillstånd i Sverige. Från och med den första juni kommer tiden att kortas till fyra månader.

– Att man blir det vi kallar en cirkulär migrant är positivt. Men det ställer en hel del krav på de system vi har, som ursprungligen inte är byggda för den här typen av rörelser. Vi behöver anpassa systemen, säger migrationsminister Tobias Billström (M) till Svenska Dagbladet i dag.

I den nya lagrådsremissen kommer också personer som haft uppehållstillstånd för arbete eller studier på forskarnivå i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren att kunna få permanent uppehållstillstånd. I dag är regeln fyra av fem år.

Även utländska studenter ska få sex månader på sig att hitta ett jobb eller starta ett företag efter avslutade studier. Asylsökande som fått avslag på sin ansökan får nu möjlighet att stanna i Sverige – om de får en anställning här.

–  Vi är för att det ska vara lättare att få permanent uppehållstillstånd. Men samtidigt måste man ta itu med det omfattande missbruket av arbetstillstånd, säger Thord Ingesson, utredare på LO i bland annat migrationsfrågor.

LO hade i dag förväntat sig att regeringens och Miljöpartiets nya förslag på arbetstillståndsområdet skulle röra det missbruk som fackförbunden menar finns inom systemet. I höstas presenterade regeringen och Miljöpartiet en departementsintern utredning om åtgärder mot missbruket som lades ut på remiss. I november gick remisstiden ut, och trots att det har gått fem månader sedan dess har de inte presenterat några nya förslag.

–  Det är inte bra att det har tagit så lång tid, säger Thord Ingesson.

LO har tillsammans med bland annat TCO och Saco varit kritiska mot det nuvarande systemet för arbetstillstånd. Thord Ingesson nämner två skäl till det.

– Det finns i dag problem med dåliga arbetslivsvillkor, men också med att arbetstagare inte sällan betalar pengar till arbetsgivare för att få fortsätta få jobb.  Det som hägrar för många som kommer hit är det permanenta uppehållstillståndet. Om man inte stärker upp kontrollerna innebär det att arbetsgivaren kan fortsätta kapitalisera på den drömmen.

Hur anser ni på LO att detta bör förhindras?

– Vi tycker att arbetsgivare som anställer arbetskraftsinvandrare bör uppfylla tre kriterier: De ska kunna visa att rekryteringen är eftertraktad, att företaget är seriöst och att det finns en möjlighet för den anställde att stanna inom företaget. Uppfyller arbetsgivaren de tre kraven borde den anställde få ett permanent uppehållstillstånd direkt, och inte behöva vänta i sju år som är fallet i dag, säger Thord Ingesson.

Han menar att problemen som har tillkommit med den nya arbetstillståndslagen återfinns i typiska LO-yrken, som städ- och byggbranschen samt inom hotell och restaurang.

–  Det handlar om 4 500–5 000 jobb, och det är där i stort sett alla problemen med arbetskraftstillståndet finns. När Miljöpartiet hävdar att det nya systemet fungerar bra i huvudsak syftar de på de läkare, ingenjörer och yrkesutbildad personal som kommit hit. Men de kom hit redan med de gamla reglerna. Med de nya reglerna har det skett en stor ökning av arbetskraft på LO-områden där arbetskraftsutbudet redan är stort. Miljöpartiet känner till det, så det går inte att tolka annorlunda än att de medvetet målar upp en felaktig bild av systemet, säger Thord Ingesson.