Bild: Försäkringskassan.
Bild: Försäkringskassan.

Sjukförsäkring Regeringen är tillsammans med C och L överens om att det ska bli lättare för långtidssjuka att få sjukpenning efter 180 dagar.

Redan i början av året föreslog regeringens utredare att göra lagändringar för att sjukförsäkringen ska bli rimligare. Utredare Claes Jansson föreslog bland annat att kraven på att tvinga äldre långtidssjukskrivna att ta andra jobb bör slopas och att lättnader bör införas för alla som varit sjukskrivna mer än 180 dagar.

Läs mer: Utredare riktar hård kritik mot Försäkringskassan

Nu har regeringen och samarbetspartierna nått en uppgörelse: Det ska införas lättnader för långtidssjukskrivna. Något som Dagens Nyheter var först att rapportera om.

Mellan dag 180 och dag 365 ska bli lättare för långtidssjuka att skjuta upp prövningen mot »normalt förekommande arbeten« – om man kan visa att man kan återgå till sitt gamla jobb vid dag 365.

Ansvarig minister Ardalan Shekarabi är nöjd och ger en eloge till de fackliga organisationer, patientorganisationer, enskildas vittnesmål vars arbete har skapat opinion och möjlighet att driva igenom den här förändringen.

– Det är en förändring som folk har längtat efter och slagits för länge. Det är väldigt många som har möjliggjort den här förändringen; Jag tänker på alla de som delat med sig av sina vittnesmål och de organisationer som tagit kampen för en bättre sjukförsäkring. Det är de som har möjliggjort det här.

LO:s vice ordförande Lisa Bengtsson säger att uppgörelsen är en mycket välkommen delseger.

– Det handlar om att prövningen mot låtsas jobb slopas och istället ska personer prövas mot jobb som faktiskt finns på arbetsmarknaden. Vi inom facket har kämpat hårt och länge för att få till en sjukförsäkring som är trygg.

Överenskommelsen mellan regeringen och januaripartierna bygger på Claes Janssons utredning. En utredning som också innehöll flera andra förslag. De arbetar regeringen nu vidare med.

– De andra förslagen jobbar vi med nu. Den här förändringen tog vi genom ett snabbspår på grund av den akuta situationen kring utförsäkringarna. Nästa steg är att se över 365-dagars regeln.

Så sent som i förra veckan presenterade Försäkringskassan siffror som visar att fram till början på november i år hade 40 procent av de som lämnade sjukförsäkringen mellan dag 180 och dag 364 gjort det på grund av avslag. Förra året var det 29 procent.

Ökningen kommer innan effekterna av långtidssjuka på grund av covid-19.

– Jag tänker att det är flera faktorer som påverkat och gjort att situationen nu är akut. Dels är det pandemins effekter som tydliggjort bristerna, men också rättsutvecklingen som inneburit att Försäkringskassan gett fler och fler avslag. Sedan ska man återigen inte glömma den aktiva opinionsbildning. Det här sammantaget har gjort att vi kunnat brotta ner motståndet i den här frågan, säger Ardalan Shekarabi (S).

Lisa Bengtsson säger att frågan har kommit upp mer på dagordningen på grund av corona, men att det här är en utveckling LO känt till länge.

Lagändringen föreslås gälla från och med mars 2021. Något Lisa Bengtsson är kritiskt till.

– Det är lång till mars, LO-förbundens medlemmar har i lägre omfattning möjlighet att jobba hemifrån. Vi löper alltså högre risk att smittas av corona. Regeringen och ansvariga myndigheter måste säkerställa att sjuka människor inte utförsäkras och kastas ut i fattigdom.

Förslaget bedöms kosta cirka 300 miljoner kronor per år.