Ardalan Shekarabi (S) Jonas Sjöstedt (V). Foto: Elsa Persson

Vinster i välfärden Vinsttak på 7 procent av operativt kapital införs för skola och omsorg, i likhet med vad Reepalu-utredningen föreslog. Det är regeringen och Vänsterpartiets förslag för att begränsa vinst i välfärden som civilminister Ardalan Shekarabi (S) och V-ledaren Jonas Sjöstedt presenterade i dag.

Regeringen och Vänsterpartiet föreslår att tillstånd ska krävas för att bedriva verksamhet inom omsorg och skola. Ett av kraven för tillstånd blir att vinsten i verksamheten begränsas till 7 procent av operativt kapital plus statslåneräntan. Den här beräkningsmodellen och nivån på vinsttak var vad Ilmar Reepalu föreslog i den utredningen som ligger till grund för förslaget.

– Det finns en folklig ilska över läckaget från svensk välfärd, sa Ardalan Shekarabi under presskonferensen samtidigt som han var noga med att påpeka att Sverige fortfarande kommer ha möjlighet för välfärdsföretag att göra en viss vinst, vilket är mer generöst än i många andra länder.

– Det här förslaget kommer att göra det ointressant för den som bara vill tjäna pengar att ge sig in i det som vi hittills har kallat välfärdsmarknaden, sa V-ledaren Jonas Sjöstedt.

Kryphålen är tilltäppta i det här förslaget.

För att få tillstånd att driva företag inom välfärden gäller ett förbud mot icke-marknadsmässiga löner och hyror, för att förhindra att värdeöverföringar som överstiger 7 procent av operativt kapital görs den vägen.

– Om du till exempel betalar jättemycket i hyra för en fastighet som har samma ägare då för du över pengar den vägen, och de här kryphålen är tilltäppta i det här förslaget, säger Jonas Sjöstedt.

Dessutom införs krav på att verksamheten ska bedrivas i en separat juridisk person, och det ska upprättas en årsredovisning med revisorsplikt. Den ideella sektorn ska undantas från flera av de skarpare kraven, exempelvis när det gäller begränsningen gällande att göra överskott.

Enligt regeringskansliet uppgick övervinsterna i välfärden till 4,7 miljarder kronor år 2015. Det är alltså den vinst över taket på 7 procent som alltså skulle kunna återinvesteras i välfärdsverksamheterna.

– Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser avsatta för välfärden ska användas till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre en trygg omsorg – inte till stora vinstuttag, säger civilministern.

Lagförslaget om vinstbegränsningar kommer med största sannolikhet inte att få stöd i riksdagen. Både Allianspartierna och Sverigedemokraterna har hittills sagt nej och därmed finns ingen majoritet för förslaget.

Jonas Sjöstedt vill i framtiden inte att varken skolor eller äldreboenden ska kunna stänga på grund av konkurs.

– Vi har blivit ett land där skolor går i konkurs, säger han och lyfter fram vinstintresset i skolan, säger Sjöstedt.

Efter valet 2014 villkorade Vänsterpartiet sitt stöd för regeringens budgetar med att regeringen skulle lägga fram ett förslag om vinster i välfärden före valet i år.

Flera av de stora fackförbunden välkomnar förslaget. LO skriver på Twitter att förslaget går åt rätt håll.

Skärmavbild 2018-01-19 kl. 12.44.29

Under parollen »välfärd framför vinster« är även Kommunal positiva.

Skärmavbild 2018-01-19 kl. 12.46.37

S-studenter har länge drivit frågan om en begränsning av vinsterna i välfärden.

 

Alla är dock inte lika imponerade över förslaget. Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne säger i ett pressmeddelande att regeringens förslag är helt styrt av Vänsterpartiet och bygger på ideologi och myter.

– Det är djupt tragiskt att regeringen snöat in sig på vinstfrågan, när välfärden har stora utmaningar framför sig och där de privata företagens bidrag med innovationer och hög kvalitet är nödvändiga. Detta är ett dråpslag mot den svenska välfärden, säger Carola Lemne.

Även fackförbundet TCO är kritiska. Ordförande Eva Nordmark menar att förbundet hellre hade sett skärpta krav på kvalité och fokus på goda arbetsvillkor för personalen.

– Det är tråkigt att regeringen går vidare med ett förslag om vinstbegränsning för skolan och omsorgen. Vi hade hellre sett att man skärpt kraven på kvalitet och goda arbetsvillkor för personalen, samt sett över de ersättningsmodeller och etableringsregler som gjort att det i vissa fall har varit möjligt att ta ut mycket stora vinster. Det här är en fråga som borde lösas i en blocköverskridande uppgörelse, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.

 

Alicia Heimersson

Elsa Persson