Johan Lindholm, ordförande Byggnads. FOTO: Terese Perman

Pensioner Fackförbundet Byggnads drar i gång en kampanj som ska göra pensionerna till en valfråga nästa år. Satsningen ska bland annat mynna ut i konkreta förslag om hur pensionssystemet kan förbättras.

Det var i samband med presentationen av enkätrapporten ”Pensionsoron”
som byggnadsarbetarnas ordförande Johan Lindholm sällade sig till dem som nu sätter press på partierna i pensionsfrågan och därmed pensionsgruppen och dess sex partier.

Som Dagens Arena tidigare har uppmärksammat har bland annat fackförbundet Forena och Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi nyligen pressat på i frågan om att förbättra pensionerna.

Varför startar ni den här jättekampanjen som du kallar det?

– De handlar om att pensionsfrågan är glödhet. Inte minst vet jag att det är 1000-tals byggnadsarbetare som gett uttryck för den här oron under en längre tid. Vi ser det som en plikt att ta upp pensionsfrågan på dagordningen inför valet 2022. Detta var startskottet. Vi kommer bland annat att släppa en rapport den 28 april, där vi kommer med konkreta förslag.

Rapporten, som även den fackliga tankesmedjan Katalys står bakom, visar att många svenskar oroar sig för sin pension. Drygt hälften är oroliga för sin pension. Bland LO-medlemmarna är oron ännu större. Lite mer än sex av tio är oroliga. Nästan fyra av tio uppger i enkäten att det är tänkbart eller troligt att de skulle byta till ett parti som ordnar bättre pensioner till låg- och medelinkomsttagare i nästa val.
Samtidigt rangordnar väljarna pensionerna som den nionde viktigaste frågan, enligt rapporten.

Är ni säkra på att det är en stor och viktig valfråga?

– Ja, på alla möten jag är ute på då kommer pensionsfrågan upp, och framför allt är det då fråga om den höjda pensionsåldern och kopplingen till ett hårt arbetsliv där man knaprar värktabletter och går omkring böjd som en ostbåge i kroppen. Att man slits ut i förtid.

Är det framför allt höjd pensionsålder som ni vänder er emot?

–Pensionsåldern är en sak, men framför allt handlar det om det hårda slitet som tar ut sin rätt, samtidigt som det bara blir 50 till 60 procent av slutlönen i pension.

Både LO och Socialdemokraterna kampanjade i valrörelsen 2018 om att förbättra dagens pensionssystem. Socialdemokraternas valanalysgrupp kom ett drygt år senare fram till tre intressanta slutsatser. För det första var pensionsfrågan en av orsakerna till att partiet tappade 2,75 procent av väljarstödet.

För det andra räckte det inte med att prata om grundskydd och orättvis pensionärskatt samt att i Almedalen lägga fram förslaget om höjd pensionsavgift. Detta eftersom pensionsgruppen cirka tio månader före valet meddelade att den lägsta pensionsåldern skulle höjas. Det var visserligen sex partier som låg bakom höjningen, men det var S-regeringen som kom med nyheten.

Beskedet kom dessutom i ett sammanhang där det ”blivit uppenbart att pensionssystemet genererar alldeles för låga pensioner, i synnerhet till kvinnor, och att sambandet mellan hur mycket man arbetat och hur mycket man får i pension är mycket svagt”, som rapportförfattarna skrev.

En tredje intressant bedömning i valanalysen var att pensionsfrågan inte rankades särskilt högt av väljarna.

Johan Lindholm har ingen direkt kommentar till förra valrörelsens pensionsturer. Han fokuserar på nästa års val.

– När jag pratar med byggnadsarbetare är man orolig i många trygghetsfrågor, däribland pensionen, och klarar inte S att svara upp gentemot denna utmaning kommer folk att söka sig till andra partier, säger Johan Lindholm.

Sker detta kampanjarbete i samarbete med Socialdemokraterna?

– Jag är rätt säker på att när vi når ut med förslagen så vill nog ingen vara tvåa på bollen. De har nog inget alternativ, för inget politiskt parti kan och ska ducka i en sådan här viktig fråga.

Han framhåller att det av rapporten framgår att människor inte kan säga vilka partier som har den bästa pensionspolitiken, samtidigt som många kan tänka sig att byta parti ifall ett parti kommer med en bra pensionspolitik.

– Socialdemokraterna är i stort behov av reformer, och här kommer vi snart med lösningar, och jag hoppas att detta blir ett wake-up call för finansminister Magdalena Andersson, säger han och fortsätter:

– Vi vill diskutera med allt och alla i denna fråga. Nuvarande pensionsöverenskommelse är inte bra nog, och det behövs en ny överenskommelse. Alla partier måste ta tag i detta och Socialdemokraterna måste ta ledartröjan och se till att det blir en valfråga.