Bild: Pixabay

Nyhet Byggbranschen har problem med kriminalitet och oseriösa aktörer. Det menar branschorganet Byggmarknadskommissionen som nu anmäler närmare 50 företag.

Byggmarknadskommissionen har på uppdrag av byggbranschen i snart två år utrett. I januari kommer de lägga fram en slutrapport. Men redan nu vill de markera. I en debattartikel på DN berättar Stefan Attefall och och Ann-Marie Begler från kommissionen att de polisanmäler tolv företag. ”Samtidigt går det inte att blunda för att det i spåren av högkonjunkturen i branschen och den migrerande arbetskraften finns en omfattande arbetslivskriminalitet”, skriver de båda. De har även anmält 35 företag till Arbetsmiljöverket.

Problemen i branschen stammar från att utländsk arbetskraft systematiskt utnyttjas menar Byggmarknadskommissionen. Viljan att sänka kostnader frodar arbetslivskriminalitet, det menar kommissionens utredare Hans Jeppson vid en konferens som de anordnade under torsdagen:

– Det byggs en jäkla massa inom ramen för kriminella upplägg. Den viktigaste faktorn är att man betalar låga löner. Sen kompletterar man detta med skattebrott och betalar inte avgifter.

Thomas Lundh och Anna-Lena Norberg från mediesajten Stoppa Fusket deltog också i konferensen med en undersökning om utländska företag inom byggbranschen. De menar att alltför få av företagen rapporterar om sin verksamhet. Uppföljningen från svenska myndigheter är också bristfällig. Vilket gör att ungefär en fjärdedel av de företag som granskats flyger under radarn.

– De finns registrerade, många har F-skatt, med aktiva årsredovisningar i hemlandet, men rapporterar inte i de svenska systemen, sade Thomas Lundh.

I dessa företag är det inte ovanligt med låga löner.

– 36 procent av företagen har en problematisk lönesättning. Det kunde röra sig mellan 15 kronor till 137 kronor i timlön, sade Anna-Lena Norberg.

Svagheterna i systemet uppstår genom att företag med säten utomlands undgår kontroller. Utstationering, alltså när en arbetsgivare i ett annat land skickar arbetare till Sverige, kontrolleras sällan av myndigheter. Thomas Lund liknar vikten av kontroller till fotbollen:

– Vi har fotbolls-VM snart. Tänk att vi bestämmer att matcherna ska avgöras utan domare.

Idag finns ingen organiserad uppföljning, enligt rapporten. Endast spontana kontroller som bygger på tips eller om man hittar fel i databaserna. Under 2020 avslutades åtta sådana ärenden, men det blev inga påföljder.