Foto: Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljö Över 200 företag inom bygg, restaurang och bilvård har kontrollerats de två senaste veckorna. I norra Sveriges byggboom upptäcktes allvarliga säkerhetsbrister på mer än hälften av företagen. 

Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket har under de två senaste veckorna gjort oanmälda kontroller på över 200 företag i branscher med hög risk för arbetslivskriminalitet. Bygg, restaurang och bilvård. Syftet är att komma åt oseriösa företag som utnyttjar människor på jobbet, bryter mot lagar och konkurrerar ut seriösa företag. Så kallad osund konkurrens.

Inom byggbranschen har myndigheterna fokuserat särskilt på ”byggboomen” i norra Sverige. I samband med flytten av Kiruna stad och orten Malmberget pågår nu i Gällivare och Kiruna flera stora byggprojekt. Av omkring 40 företag upptäckte Arbetsmiljöverket säkerhetsbrister på cirka 30 av dem. Byggnadsarbetare utsätts för rasrisk och exponeras för farligt asbestdamm, utan rätt till skyddsutrustning. De jobbar på höga höjder utan fallskydd – en del fallrisker var så allvarliga att företagen fick omedelbara förbud mot arbete.

– Det är oacceptabelt, dessa företag riskerar sina arbetares liv. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, säger Nadja Lukin, sektionschef på Arbetsmiljöverkets region nord, i ett pressmeddelande.

Skatteverket upptäckte i sin tur att personal på flera företag inte var inloggade i personalliggaren.

– Det kan vara en indikation på svart arbetskraft och att löner inte redovisas, det här är något vi utreder vidare efter besöken, säger David Kunze, skattehandläggare på Skatteverket.

Över 70 byggföretag kontrollerades runtom i landet. Många hade liknande brister som i Gällivare och Kiruna. Exempelvis upptäckte Skatteverket femton företag där utländsk personal inte var utstationerade i Sverige. Vilket kan innebära att arbetsgivare utnyttjar arbetare och frångår deras rättigheter.

Ett 60-tal restauranger har också kontrollerats av myndigheterna. Även där uppmärksammades flera brister i arbetsmiljön och misstänkt svartarbete. Ett flertal personer omhändertogs av polis, då de inte hade rätt att varken vistas eller arbeta i Sverige. Företagare anmäldes för brott mot utlänningslagen och i ett ärende upprättade Polisen en anmälan om människoexploatering.