Erika Ullberg

Stockholmsoppositionen ställde under tisdagens landstingsmöte krav på en extern revision av Nya Karolinska Sjukhuset. Alliansen och SD röstade ner förslaget, men gick med på att utreda behovet av en extern granskning.

– Vi har sagt tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet att vi kräver en extern revision av hela affären. Vi vill ha en total genomlysning, alla fakta på bordet och att de verkligen kan svara på frågan vad det här kommer att kosta skattebetalarna, säger Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd i Stockholms landsting.

Alliansen och Sverigedemokraterna röstade ner förslaget, men skickade det som en skrivelse för fortsatt beredning hos landstingsdirektören. Det innebär att de går med på att utreda behovet av en extern granskning av affären Nya Karolinska.

– Vi vet inte något om hur de ser på en extern revision annat än att de röstade ner det i dag. Blir det en revision så är jag nöjd, säger Erika Ullberg.

Efter Svenska Dagbladets olika avslöjanden om Nya Karolinska är oppositionspartierna i Stockholms landsting överens om att det krävs en extern revision av projektet.

– Vi visste att det skulle bli dyrt och att OPS-upplägget hade nackdelar. Nu besannas de farhågorna med råge. Det kommer nya medieuppgifter hela tiden som bekräftar att landstingsledningen inte har koll på läget och att det blivit ännu dyrare, säger Erika Ullberg.

Torbjörn Rosdahl (M) har tidigare svarat på kravet om en revision med att när sjukhuset tas i bruk så kan man göra en revision eller utvärdering av vad man hade kunnat göra annorlunda.

– Torbjörn Rosdahl har hävdat att de vet på öret vad det här kommer att kosta och det är ju helt uppenbart att de inte vet, säger Erika Ullberg.