FOTO: Sveriges kvinnolobby

Jämställdhet Varje dag från 16:02 jobbar kvinnor gratis. Trots att utvecklingen går åt rätt håll så är förändringstakten långsam – jämställda löner kommer först nås först 2050.

Varje månad tjänar kvinnor i genomsnitt 4 200 kronor mindre än män. På ett år blir skillnaden 50 400 kronor – 12 procent. Baserat på en arbetsdag från kl. 8-17 innebär det att män får betalt hela dagen, medan kvinnor slutar få betalt för sitt arbete klockan 16:02.

Under torsdagen genomfördes en manifestation på Sergels torg i Stockholm för att kvinnor ska få lön hela dagen.

– Kvinnors lägre löner är ett uttryck för ett samhälle där kvinnor värderas lägre än män. Det är dags att regeringen och arbetsmarknadens parter slutar upprätthålla löneskillnaderna och gemensamt tar ansvar för att kvinnor ska få lön hela dagen, skriver Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby, i ett pressmeddelande.

Bakom manifestationen står 16:02-rörelsen, ett initiativ från Sveriges Kvinnolobby – en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation som samlar närmare 50 kvinnoorganisationer.

16:02-rörelsen bildades 2012 och klockslaget har sedan dess flyttats fram från 15:51 till 16:02. I Sverige har löneskillnaden mellan män och kvinnor minskat sedan 2007. Men med en förändringstakt på 1,8 minuter per år nås jämställda löner om 32 år – år 2050.

Rörelsen vill se fyra förändringar, som de menar skulle snabba på utvecklingen mot jämställda löner: en jämställd föräldraförsäkring, samma rätt till heltid och trygga anställningsformer, skärpt tillsyn av diskriminering och årliga lönekartläggningar och att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.