Clara Berglund, Eva Nordlund och Elin Hallgren.

debatt Att regionen nu skjuter till pengar till Södersjukhuset löser inte det grundläggande problemet med en underfinansierad förlossningsvård. Idag på Internationella Barnmorskedagen kräver vi öronmärkta resurser för att anställa barnmorskor och höja löner, skriver tre organisationer.

Under våren har media rapporterat om Region Stockholms sparkrav på Södersjukhuset i Stockholm. Kvinnokliniken drabbas hårt och ska spara 72 miljoner nästa år.

Kliniken är redan hårt pressad och anställda barnmorskor och läkare bedömer att nedskärningarna hotar patientsäkerheten. Med mindre resurser är risken stor att antalet olyckor, skador och i värsta fall dödsfall kommer att öka.

När sjukhusledningen uppmanade anställda att ”vända på alla stenar” och lämna sparförslag blev frågan viral. Bilderna som spreds från kvinnoklinikens fikarum satte Region Stockholms nedskärningspolitik i blixtbelysning. Post it-lappar från en whiteboardtavla med de anställdas desperata sparförslag om att ta bort babyfiltens påslakan och paprikan på mackan till den nyförlösta kvinnan upprörde många.

Efter medias avslöjande och protester från allmänheten har nu regionen meddelat att man höjer ersättningen med 4 procent per förlossning till och med 2022, vilket motsvarar cirka 50 miljoner kronor för hela Region Stockholm. Vi menar att denna så kallade satsning är ett slag i ansiktet på mödra- och förlossningsvården i regionen.

En tillfällig satsning om 50 miljoner för en verksamhet som omsätter miljarder löser inte förlossningsvårdens underfinansiering och neddragningen på Kvinnokliniken på Södersjukhuset kvarstår. Vad som krävs är en satsning värd namnet, som gör det möjligt att anställa det antal barnmorskor som behövs för att garantera goda arbetsvillkor för barnmorskor och en patientsäker vård.

Om förlossningsvården fått samma uppräkning som övriga delar av vårdsektorn hade förlossningsvården i regionen haft 290 miljoner kronor mer än idag.

Eftersom löner och andra kostnader i samhället ökar med inflationen behöver anslagen till vården räknas upp för att inte i praktiken innebära en neddragning. Anslagen till förlossningsvården har inte uppräknats som den övriga vården. Om förlossningsvården fått samma uppräkning som övriga delar av vårdsektorn hade förlossningsvården i regionen haft 290 miljoner kronor mer än idag.

Förlossningsvården är även underfinansierad i andra delar av landet. Enligt Socialstyrelsen hade 18 av 21 regioner brist på barnmorskor 2020, och bristen väntas fortgå till år 2035. Många utbildade barnmorskor vänder sig till andra delar av vården på grund av dåliga villkor, och många väljer att arbeta deltid för att orka med.

Idag på Internationella Barnmorskedagen kräver vi öronmärkta resurser som ska gå till anställning av barnmorskor och höjda löner. Vi kräver satsningar som är långsiktiga och hållbara genom permanent finansiering med tydlig styrning som säkerställer att pengarna går till det de är avsedda för. En barnmorska per födande bör vara en utgångspunkt för finansieringen av förlossningsvården.

Det som nu pågår inom förlossningsvården är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige. Det finns alla möjligheter för Region Stockholm att säkerställa en trygg förlossning för kvinnor och drägliga villkor för vårdpersonalen. Släpp käpphästar och ideologiska skygglappar och stå upp för en värdig mödra​- och förlossningsvård.

 

Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby
Elin Hallgren, ordförande Barnmorskeförbundets lokalförening i Stockholm
Lisel Naeslund, ordförande Birth Rights Sweden
Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet