Erik Sjölander och Thomas Jakobsson. Bilder: Småföretagarnas riksförbund, Riksbanken och Visita.

corona Varken Visita eller Småföretagarnas Riksförbund anser att de 500 miljarder som Riksbanken lånar ut till bankerna kommer att vara till nytta för deras medlemmar. Inte ens regeringens löfte om att stå som garant för 70 procent av företagslånen imponerar.

 En av de mest drabbade näringarna sedan coronaviruset delvis har stängt ned samhället är besöksnäringen: hotell, restauranger, barer och turism. Det här har fått branschorganisationerna att ropa efter likvida medel och fler stödåtgärder från regeringen.

– I helgen var många företag nere på 10 procent av sina normala intäkter, säger Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson för Småföretagarnas Riksförbund.

Trots att flera åtgärdspaket redan har lagts fram av regeringen, räcker det inte menar både Visita och Småföretagarnas riksförbund. Att få skjuta skatteinbetalningar längre fram i tid leder bara till hög ränta när återbetalning sker, och att låna pengar från banken är inte ett alternativ då man menar att de allra flesta företagen just nu inte skulle anses vara kreditvärdiga.

På onsdagen kom så ett nytt artilleri av insatser av regeringen, som tagits fram tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna. Det riktade sig särskilt till företag med upp till 30 anställda, och innehöll tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, en företagsakut där staten går in som garant till 70 procent av lånesumman som banker lånar ut och ett statligt stöd som ska göra det lättare för verksamheter att förhandla ned hyran med sin hyresvärd.

Att staten kan stå som garant för 70 procent av lånesumman på företagslån gäller även för de lån som Riksbanken skjuter till 500 miljarder för. Tanken är att bankerna får låna pengar till låg ränta som de sedan kan låna ut till företag till villkor som de själva sätter. Där kan nu bankernas risk minskas betydligt.

Men Visita och Småföretagarnas riksförbund är ändå inte nöjda.

– Pengarna kommer fortfarande lånas ut på affärsmässiga villkor, och man måste lämna pant till banken, sa Mats Persson på presskonferensen. Men de flesta företag som hyr sina lokaler har inget att sätta i pant, då är risken att man äventyrar sin egen ekonomi istället, säger Erik Sjölander.

Om det är svårt för småföretag att få lån vanligtvis, menar han att det är nästan omöjligt nu.

– Vilken bankdirektör ska inbilla sig att jag ska kunna säga när jag ska betala tillbaka? säger Erik Sjölander.

Inte heller Visita tror att särskilt många av deras medlemsföretag kommer kunna använda sig av Riksbankens miljarder till bankerna, oavsett om staten garanterar 70 procent av lånen eller inte.

– Många företag inom besöksnäringen kommer inte att kunna ta del av dessa lån då de just nu är i så stora problem att bankerna inte vill ge dem några lån alls, eller låna ut till mycket höga räntor. Hotell och restauranger står just nu tomma och saknar intäktersamtidigt som höga svårpåverkade kostnader oförtrutet tickar på, skriver Thomas Jakobsson, chefsekonom på Visita i mejlsvar till Dagens Arena.

Den konsumtion som uteblir i besöksnäringen nu kommer inte att kompenseras senare, tror han.

– I det läget är det ur ett affärsmässigt perspektiv olämpligt att låna pengar som blir svåra att betala tillbaka och dessutom dra på sig högre kostnader i ett senare skede i form av ränta som ska betalas.

Erik Sjölander från Småföretagarnas Riksförbund kritiserar dessutom Riksbanken för att ge sken av ett annat motiv till att dela ut pengarna, än det verkliga.

– Att inbilla sig att det här skulle vara något stöd, det är bara bluff. Egentligen tror jag att pengarna är ett sätt för Riksbanken att bli av med lite av de statsobligationer som de har köpt på sig senaste tiden. Men bankerna vill inte ha de här pengarna, säger Erik Sjölander.

Det har rapporterats i bland annat Dagens Industri att källor från storbankerna uppger att de inte kommer använda Riksbankens pengar eftersom det är ofördelaktigt för dem att låna ut pengarna på de villkor Riksbanken ställer, trots att de lånas ut till aktuellt reporänta, det vill säga 0 procent. Det här uppges bero på att bankerna måste lämna in säkerheter som delvis ska bestå av statspapper. Men eftersom bankerna inte sitter på några statspapper måste de först köpa upp sådana, vilket gör att det blir dyrare för dem att låna Riksbankens pengar än att använda sitt vanliga sätt att låna pengar, skriver Dagens Industri.

Av de 100 miljarder som Riksbanken gjorde tillgängliga i ett första steg förra fredagen, valde fem banker att låna sammantaget 60 miljarder kronor. Riksbanken vill inte berätta vilka banker det rör sig om.

Dagens Arena har låtit Riksbanken kommentera motiven bakom att låna ut pengar, och svaret blir att man vill förhindra att bankerna stryper utlåningen till företagen:

»Riksbankens lån till bankerna är en form av försäkring, så att företagen kan känna trygghet med att bankerna och systemet i stort ska fungera. Skulle bankerna ha svårt att få tag på pengar, skulle läget i ekonomin kunna bli ännu värre. Det vill vi undvika.« skriver Riksbanken genom pressavdelningen.

De övriga delarna av det nya krispaketet till småföretag imponerar inte heller på Erik Sjölander, även om han uppskattar sänkningen av arbetsgivaravgifter.

– Det är för lite och för sent.

Visita anser däremot att krispaketet som regeringen presenterade är »ett steg i rätt riktning«.

– Det är tydligt att regeringen sett den akuta kris som besöksnäringen befinner sig i. Men det krävs betydligt mer. Man bör inte utgå från företagsstorlek i begränsningen av åtgärderna. Utgångspunkten bör snarare vara storleken på arbetsplatsen. I annat fall riskerar stora delar av besöksnäringen även fortsättningsvis konkurser och uppsägningar, säger Thomas Jakobsson.

Han syftar på att många större kedjor eller verksamheter inte får ta del av de här åtgärderna. Visita vill också se att systemet för permitteringar utvidgas så att staten täcker hela lönekostnaden.

– Vi vill också att det upprättas en Corona-fond där de drabbade företagen kan få ansöka om stöd, framför allt kopplat till de restriktioner som och beslut som fattas av staten. Vi får studera detaljerna i regeringens paket så att åtgärderna får avsedd effekt.