corona Sommarsemestern tycks räddad för många svenskar när regeringen i dag beslutat att lätta på reserestriktionerna. Samtidigt varnas för att släppa på den fysiska distanseringen, och nya riktlinjer för campingplatser och stränder förbereds.

Reserestriktionerna hävs i mitten av juni, och det blir fritt fram att resa var man vill inom landet så länge man är symtomfri. Det meddelade regeringen på en presskonferens där statsminister Stefan Löfven, vice statsminister Isabella Lövin, socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson, som alla samtidigt var tydliga med att övriga restriktioner om fysisk distansering fortfarande gäller.

– Jag förstår att många har längtat efter att boka resor och besöka familj i andra delar av landet, men jag vill vara tydlig med att det här betyder inte att faran är över. Varje människa som tillhör en riskgrupp måste fortfarande skyddas, alla måste ta sitt ansvar, sa Stefan Löfven och varnade för att restriktionerna kan återinföras om smittspridningskurvan pekar uppåt igen.

Samtidigt som resor inom Sverige blir möjliga kommer Socialstyrelsen få ansvar att se till att hälso- och sjukvården samordnas i högre grad på nationell nivå över sommaren, vilket kan innebära att förstärka kapaciteten i vissa turisttäta regioner, exempelvis på Gotland. Det tidigare beskedet att kommuner och länsstyrelser får ett större ansvar och möjlighet att agera mot trängsel på exempelvis uteställen och restauranger är tänkt att bidra till att förhindra att sommarfirandet går över styr.

Men det gäller att fortsatt hålla avstånd, även på resande fot, och Folkhälsomyndigheten förbereder riktlinjer som är anpassade för sommar- och turistliv.

– Vår analys är att om fysiska avstånd inte hålls då får vi problem under sommaren. Det behövs också riktlinjer och råd som vi nu tar fram för campingplatser, stugbyar, hotell, gallerier och varuhus, sa Johan Carlson.

Den senaste tidens rapporter om ökad smittspridning i Västra Götalandsregionen är ingen anledning till att inte lätta på resemöjligheterna dit, enligt Folkhälsomyndiheten.

– Det är väldigt svårt att undanta just Västra Götalandsregionen från in- och utresa, för det hade krävt en helt annan form av kontroll. Alternativet om de regionala skillnaderna hade varit väldigt stora, vilket de inte är, hade nog varit att inte släppa på reserestriktionerna alls, sa Johan Carlson.

Frågan om varför man inte tar det säkra före det osäkra och upprätthåller restriktionerna, besvarade Johan Carlson med att det finns starka hälsoskäl också för att låta folk resa.

– Det är en hälsofrämjande åtgärd. Människor har behov av att akomm ut och röra på sig, och åka ut till sitt sommarställe, åka ut och campa och kunna åka och hälsa på släktingar är också väldigt främjande för god hälsa.

Folkhälsomyndigheten fick också frågan om det inte finns en risk att människor felaktigt uppfattar hävda reserestriktioner som att faran är över överlag.

– Det är klart det finns ett visst risktagande här, det är jag medveten om. Men om man är väldigt tydligt om fortsatt fysisk distansering är det inte säkert att risknivån blir högre för att man reser. Det är samma överväganden som man gjort i de flesta europeiska länder när man släpper på människor till stränder och så vidare, svarade Johan Carlson.