Covid-19-test. Bild: Mehr news agency/Wikimedia commons

coronatester Trots fall av asymtomatisk smitta inne på sjukhusen testas inte alla patienter som läggs in i Stockholm. Det är i enlighet med regionens riktlinjer, men läkare kritiserar att inte fler testas för covid-19.

Förra veckan gick Region Stockholm ut och sa att man hade testning av prioriterade grupperna 1 och 2 under kontroll, och nu skulle börja testa grupp 3. De två första prioriterade grupperna består av riskgrupper, patienter som ska läggas in, boende på särskilda boenden samt personal inom sjukvård och omsorg. Priogrupp 3 är alla anställda inom så kallade samhällsbärande yrken.

Men kritik kom från oppositionen och fackförbund inom vården som menar att testning inte utförs i den utsträckning som regionpolitikerna vill låta förstå.

Men mer specifikt gäller fortfarande att symtom på covid-19 som regel är ett krav för att testas, även för priogrupperna ett och två. Det här är också i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Enligt uppgifter till Dagens Arena har en klinik, kardiologen, på Södersjukhuset dock fattat beslut om att testa alla patienter som läggs in. Det här skedde efter att smitta spridits från en patient utan symtom på hjärtkliniken, berättar en läkare på sjukhuset, som anser att samma risker finns på hela sjukhuset:

– Jag kan förstå att det i början var svårt logistiskt när proven tog ett dygn att få svar på. Men nu analyseras de hos oss på huset med 2–3 timmar till svar. Vi vet att det säkert finns flera asymptomatiska bland de vi lägger in. Det övergår mitt förstånd varför vi inte provtar dem, för att skydda alla: personal och medpatienter. Jag kan inte försvara detta för mina patienter och för deras anhöriga, men jag har strikta instruktioner på akuten som jag måste följa. Ska det krävas ett ännu större utbrott på en annan klinik för att de ska inse allvaret? säger läkaren.

Chefsläkaren Eva Östblom bekräftar att en av Sös kliniker har särskilda rutiner: »På inrådan av Vårdhygien har vi sedan en tid provtagit alla patienter som lagts in på en av våra verksamheter eftersom det funnits indikationer på att vi hade en smittspridning inom vårdenheten.«

En annan läkare – som arbetar på kardiologen – säger att hen trodde att samma princip tillämpades på hela sjukhuset, och att hen tycker att det är märkligt att höra att så inte är fallet:

– Jag, personligen, ser inga skäl att inte testa alla patienter som läggs in. Enda skälet att inte göra det är att man är rädd för att få svar man inte vill ha, och att det ska leda till logistiska problem. Det är ett jätteihåligt argument, för det finns ingenting som säger att de inte är smittsamma, säger läkaren.

Hen betonar att det är väldigt sköra, hjärtsjuka patienter som behandlas på kliniken, vilket ytterligare stärker argumentet för att testa alla som läggs in.

Att det har förekommit asymtomatisk covid-smitta från patienter på kliniken, bekräftar läkaren.

– Jag känner bara till att det har skett sådan smittspridning vid ett tillfälle. Men jag har träffat patienter vid flera tillfällen där ingen trodde att de hade covid, men de visade sig ha det. För det kan vara väldigt diffusa symtom, säger läkaren.

Hen säger samtidigt att det skulle vara förvånande om inte asymtomatisk smitta drabbat även andra kliniker på sjukhuset.

När en patient med symtom har testats placeras den på en så kallad sorteringsplats i väntan på provsvar. Vid negativt test kan patienten placeras med andra som inte bär på smittan, medan de som testat positivt kan placeras med andra som är smittade. Om någon har starka covid-symtom försöker man placera den personen i en enkelsal.

– De flesta kliniker har både enkelsalar och blandade salar, men man kan inte lägga en otestad person på en blandad sal.

Ett test för covid kostar 1 500 kronor. Läkaren säger att hen inte vet om det handlar om besparingar att inte alla patienter som läggs in testas, men tror att det skulle kunna handla om kapacitet och tidsåtgång.

– Jag kan tänka mig att man vill spara testerna till de med högst misstanke om smitta, för då går det snabbare att få svar. Man har sagt att man vill ha svar på ett par timmar, men om de får in 50 procent fler prov kanske det blir en kapacitetsfråga och provsvaren kan ta längre tid.

Karolinska sjukhuset har man också testat fler patienter än de som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ska testa. Chefsläkare Filippa Nyberg skriver så här i ett skriftligt svar:

»När det gäller vilka patienter som provtas på Karolinska, så är en faktor förstås tillgången till provtagning. Kapaciteten har följts under hela pandemitiden. Karolinska följer i stort FHM:s rekommendationer, men provtar även på vidare indikationer utifrån medicinsk bedömning av risk, till exempel barn, immunnedsatta osv. Det pågår ju också en forskningsstudie med bred provtagning i syfte att öka kunskapen om smittsamhet. I grunden är dock basala hygienrutiner och adekvat skyddsutrustning, det som bäst skyddar vår personal och våra patienter mot smittspridning.«

Malin Ackefors, tillförordnad läkarchef på Infektionskliniken på Danderyds sjukhus skriver i ett mejlsvar att kapaciteten vad gäller tillgång till snabba PCR-prov påverkar hur många som testas:

»På grund av fortsatt begränsning i antalet snabb PCR i NPH (dvs luftvägsprov) vi kan göra per dygn på DSAB så väntar vi i nuläget med att testa alla som läggs in. Vi ökar dock upp testningen i det sk luftvägsflödet från att ha testat endast patienter som ska läggas in till att testa alla som söker för luftvägssymtom. De som skickas hem testas med en lite långsammare metod och får provsvar och information per brev.«

I Region Sörmland hade man länge som rutin att testa alla patienter som läggs in på sjukhus, oavsett symtom som tyder på corona eller inte, men nyligen slutade man det och återgick till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. »Vi hittade vid denna provtagning få patienter som var positiva för covid-19 och enligt tillgänglig kunskap är smittsamheten för dessa patienter utan symtom sannolikt låg« uppger presstjänsten på Region Sörmland i ett mejlsvar.

Katrin Hruska som arbetar deltid som läkare på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, var först kritisk till att man minskade testningen, men säger att hon förstår beslutet efter att hon fått mer information om testerna.

– Även för de med typiska covid-symtom, hittar man inte alla med de här testen. PCR-testet, som man tar i näsan, är inte tillräckligt känsligt, så man kan i vissa fall behöva ta provet två till tre gånger innan man testar positivt. Om man testar i en grupp där väldigt få har sjukdomen blir därför värdet av testet lågt, eftersom risken för att man har ett negativt prov fastän man bär smittan ökar. Så det är egentligen bättre att man har en högre vaksamhet och ett säkert arbetssätt där man håller avstånd på sjukhusen, säger Katrin Hruska.

För de som ligger inne med misstänkta covid-19-symtom har man rutiner för att avskriva misstanken. Man testar flera gånger, skiktröntgar lungorna och försöka hitta andra förklaringar till patientens symtom.

– Alla som inläggs och har symtom som skulle kunna bero på covid-19 testas förstås, även om det är oklar feber eller symtom från buken. Men det är svårare med någon som bara brutit foten, och inte har några andra symtom. Det är väl därför man har slutat testa alla, säger Katrin Hruska.

Dagens Arena har också kontaktat Capio Sankt Görans sjukhus som svarar via presstjänsten att de följer Region Stockholms riktlinjer och hänvisar våra frågor dit. Hur de arbetar mer specifikt på sjukhuset får vi inga svar på:

»Tyvärr har vi för närvarande inte möjlighet att ta fram de uppgifter du efterfrågar.«