Jan Björklund. Bild: Politikerveckan

Utbildningsminister Jan Björklund föreslår att de som utbildar sig till speciallärare ska kunna få en bonus på 50 000 kronor. “Otillräckligt”, säger Lärarförbundet.

Över hälften av de som undervisar barn med behov av särskilt stöd har inte gått speciallärarutbildning. I och med att många speciallärare är i pensionsåldern och elevkullarna växer så kommer lärarbristen att öka.

– En kategori lärare som verkligen saknas är speciallärare. Där behöver vi öka för att många fler elever som har svårigheter ska kunna få hjälp att nå målen i skolan, säger Jan Björklund (FP), till Ekot.

Enligt Högskoleverket behövs det anställas 1 200 speciallärare och specialpedagoger årligen fram till 2020. Nu vill regeringen utbilda ytterligare 3 000 speciallärare och specialpedagoger under fem år och har i vårbudgeten aviserat 150 miljoner per år för att lösa situationen.

I dagsläget finns det cirka 900 utbildningsplatser för speciallärare och specialpedagoger. Platserna är redan nu svåra att fylla, därför vill utbildningsministern införa en examenspremie på 50 000 kronor skattefritt som en morot.

– Det är väl så att ekonomiska incitament är en viktig del i att få upp söktrycket, säger Björklund, till Ekot.

Förslaget har redan stött på kritik. Idrottsläraren Tomas Lindman är tveksam till om den nya examenspremien kommer att locka väsentligt fler lärare.

– Jag hade hellre velat gå ner i tid, eller kunnat studera på heltid. Det kräver sin man och kvinna att jobba heltid och samtidigt studera 50 procent som man brukar göra då, säger han till Ekot.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén tycker att satsningen är otillräcklig. I stället skulle en statlig satsning på lärarlöner vara en bättre idé för att få fler att vilja vidareutbilda sig.

– Att som vuxen och redan utbildad lärare på egen bekostnad plugga ytterligare ett och ett halvt år och bara få en engångspremie räcker inte. Det är lönerna som måste upp, säger hon till Ekot.