På måndagen överlämnade särskilde utredaren Harriet Wallberg utredningen om reglering av yrket undersköterska till socialminister Lena Hallengren. (Bild från regeringens webbsändning)

NYHET Ingen legitimation, men däremot en skyddad yrkestitel med fastställda utbildningskrav. Det är regeringsförslaget kring hur kvaliteten bland undersköterskor och därmed säkerheten för patienterna ska höjas.

På måndagen överlämnade särskilde utredaren Harriet Wallberg utredningen om reglering av yrket undersköterska till socialminister Lena Hallengren (S). Om förslaget blir verklighet innebär det högre krav på utbildning i yrkeskåren och att samtliga omkring 183 000 berörda får ansöka om en validering för att få jobba som undersköterskor efter år 2025.

– Vårt förslag är att en skyddad yrkestitel införs för yrket undersköterska, en yrkesreglering som knyts till en ny undersköterskeexamen. Vi bedömer att en reglering kvalitetssäkrar undersköterskeyrket, kvalitén och säkerheten för brukare stärks, säger Harriet Wallberg.

Hon säger att utredningen bygger sina förslag bland annat på synpunkter som lämnats under besök i en rad landsting.

– Yrket undersköterskor är en stor yrkesgrupp som ofta glöms bort. De har en nyckelroll när det gäller vård och omsorg, med ett brett och många gånger komplext uppdrag. Det som framkommit är att man efterfrågar en bättre utbildad personal, utbildningen man har varierar väldigt mycket. Det har även efterfrågats bättre språkkunskaper, medicinska kunskaper och utbildning i bemötandefrågor.

Läs mer: Kommunal: Det räcker inte med skyddad yrkestitel

På frågan om varför utredningen föreslår en skyddad yrkestitel i stället för en legitimation för undersköterskor svarar Harriet Wallberg att det viktiga är att en validering av utbildningsnivån införs.

– Skillnaden är att en legitimation kan dras tillbaka, det kan man inte med en skyddad yrkestitel. Men det är den skillnaden vi sett, säger Harriet Wallberg.

Socialstyrelsen föreslås bli den myndighet som ansvarar för att sköta valideringen, behörigt användande av titeln ska enligt förslaget bestraffas med böter. Förslaget är att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2025.

– Det är långt fram i tiden för att alla berörda ska hinna skaffa sig den här utbildningen, säger Harriet Wallberg.

Utredningen ”Stärkt kompetens i vård och omsorg” lämnas nu vidare till regeringen, som har att besluta kring det nya regelverket.

– Vi vill se en reglering av yrket och har nu ett underlag för att stärka det oerhört viktiga arbetet som undersköterskorna gör, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Socialminister Lena Hallengren (S). Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet