Skrota New public management och ge personalen utrymme att utforma hemtjänsten, tycker Kommunal. Det är lovvärt men förbundet missar den stora elefanten i rummet.

Det vore den naturligaste sak i världen. Hemtjänstpersonalen kliver in över tröskeln och frågar den äldre: Hej, vad behöver du hjälp med i dag?

Tyvärr händer inte det. Vad den äldre kan få hjälp med är redan beslutat. Schemat för personalen är reglerat minut för minut. Stressen är skyhög. Mötet mellan personal och brukare kan aldrig ske.

Det här är ju såklart vansinne och det finns två orsaker: Resursbrist och det som brukar kallas New public management, NPM – en styrfilosofi från industrin om hur man bäst effektiviserar olika typer av produktionsprocesser.

(Tänk dig en hypereffektiv produktionslina på Toyota och försök översätt den till hemtjänsten. Ja, exakt så galet är det tänkt.)

I en ny rapport föreslår fackförbundet Kommunal att NPM slopas och ersätts med vad man kallar ett ”omsorgsrationellt förhållningssätt”. Det handlar om en hel rad förslag – alla lovvärda – som i grunden går ut på att bryta detaljstyrningen och flytta ner makten över omsorgen till brukarna och personalen.

– Hej, vad behöver du hjälp med i dag?

I den frågan ska verksamheten formas. I den relationen mellan personalen och brukaren ska omsorgen ske. Det handlar kort och gott om tillit – att ge vårdens proffs möjlighet att ta ansvar för sitt eget arbete. Gott så.

Problemet är att Kommunal väljer att blunda för den stora elefanten i rummet: De privata vinstmaximerande vårdföretagen.

Det är en sak att minska detaljstyrningen och ge hemtjänstpersonalen större spelrum i verksamheter vars enda syfte är att ge så bra vård som möjligt – och där personalen är besjälad av sitt arbete.

Det är en helt annan sak att släppa på detaljstyrningen och kontrollen i verksamheter vars huvudsyfte är att generera vinst till aktieägarna – oavsett om de nu råkar befinna sig i bilbranschen eller omsorgsbranschen.

NPM, privatiseringar, marknadssystem, kontrollsystem och detaljstyrning följer varandra med en sorts inneboende nödvändighet. Det är svårt att ha det ena utan det andra.

När New public management infördes på bred front i början av 1990-talet handlade det till stor del om att spara pengar i krisens spår. Budgetansvaret decentraliserades nedåt till de olika verksamheterna.

Men när man i praktiken organiserade den offentliga sektorns enheter som egna småföretag var steget inte långt till att börja knoppa av och sälja ut – vilket också hände. Och ur privatisering uppstod behov av kontroll och detaljstyrning.

Hur Kommunal har tänkt bryta den logiken ges inget svar i dagens rapport. Då får vi nog vänta på regeringens alla utredningar i frågan.