Nätläkare Nätläkare och andra digitala vårdtjänster ska granskas efter att en rad risker med verksamheten framkommit. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska nu granska patientsäkerheten. 

Nätläkarna blir allt fler och kostar landstingen allt mer. Kritiken mot nätläkarna har bland annat handlat om att deras reklam på tv och i kollektivtrafiken får människor att söker vård i onödan och att kostnaderna för landstingen rusar.

Sedan 2017 har de digitala vårdbolagen lagt över 230 miljoner på att marknadsföra sina appar, enligt SvD.

Nu kommer ytterligare kritik, den här gången från IVO som inlett en nationell tillsyn av nätläkare och andra digitala vårdtjänster.

IVO har identifierat risker för patientsäkerheten och ska granska läkemedelsföreskrivningen.

– De risker som vi har identifierat är bland annat läkemedelsförskrivning av exempelvis antibiotika. Det finns ofta inte möjlighet till provtagning, så det kan vara viktigt att titta på vilka rutiner man har för förskrivning av antibiotika, säger Gustav Rålenius, som är projektledare vid IVO, till Sveriges Radio. 

Det finns också risker att patienter kan söka flera nätläkare och på det sättet få ut mer narkotikaklassade läkemedel.

Identitetskontroll, av så väl läkaren som av patienten är ytterligare en aspekt IVO kommer titta på.

– Hur vet man att man har rätt läkare framför sig och även tvärtom, hur vet läkaren att det är rätt person man har framför sig, när vårdmötet sker digitalt, så det kommer vi att titta på när vi bedriver tillsyn.

IVO inleder nu en tillsyn med att börja granska journaler och utskrivning av läkemedel.

2018 inkom ett 20-tal klagomål och anmälningar av digital vård. De rör bland annat om försenade diagnoser av cancersjukdomar.

Jämfört med antalet anmälningar i den vanliga primärvården är det få, men IVO räknar med att det kommer att öka när nätläkarverksamheten nu växer snabbt, skriver Sveriges Radio.