Bild: Wikimedia/Pixabay

Välfärdsfusk Ett familjehemsföretag med kopplingar till ett skattefuskande bolag förlorade förra året sitt tillstånd, då de ansågs olämpliga att bedriva sin verksamhet. Men Dagens Arena kan avslöja att Nynäshamns kommun har fortsatt att placera barn via företaget och betalat dem miljonbelopp.

Det var i oktober förra året som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beslutade att dra in tillståndet för Livung AB. Ett företag som erbjuder konsulentstödd familjehemsvård för barn och unga. Skälet är enligt IVO att ”olämpliga personer anses ha ett bestämmande inflytande över verksamheten”. Bland annat har en kontaktperson och samordnare i företaget tidigare varit VD i ett liknande företag, Amplexo AB, som förlorat sitt tillstånd på grund av ”ekonomisk misskötsamhet” och bristande lämplighet.

I beslutet om att dra in Livung AB:s tillstånd framhäver IVO även att majoriteten av personalen i företaget har en direkt koppling till Amplexo. De menar därför att det har skett en verksamhetsförflyttning. Och att det föreligger ett bulvanförhållande mellan Livung AB:s ägare och Amplexos tidigare VD.

Dagens Arena har tidigare skrivit om Amplexos skattefusk. Att företaget bland annat betalade ut 5,9 miljoner kronor i oredovisad lön, dels till VD:n själv, samt att man bokförde privata kostnader för resor, restaurang och exklusiva kläder på vårdtagarens konto. Vi har även skrivit om hur en LVU-placerad tonåring gick under radarn i tre månader under tiden han var under Livungs vårdnad. Under perioden häktades han för medhjälp till mord.

Företaget anlitades dock igen bara ett år senare av samma kommun för placering av samma tonåring. Under den placeringen blev han själv mördad.

Livung överklagade IVO:s beslut att dra in tillståndet till förvaltningsrätten i Stockholm och begärde inhibition – att beslutet inte ska gälla innan överklagandet är avgjort. Men förvaltningsrätten avslog begäran och konstaterar i beslutet att ”bolaget inte kan fortsätta sin verksamhet i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga prövning”. I dag kom även förvaltningsrättens beslut att avslå Livungs överklagande. 

Men Dagens Arena kan avslöja att Nynäshamns kommun har fortsatt att anlita Livung för konsulentstödd familjehemsvård, långt efter att tillståndet drogs in. När vi begär ut fakturalistor från flera kommuners socialförvaltningar ser vi att företaget fakturerat Nynäshamn över 1,5 miljoner kronor under 2022. De senaste fakturorna inkom i oktober, på totalt 270 000 kronor. 

Kommunen uppger att de inte visste om att Livungs tillstånd dragits in förrän i slutet av september i år. Under tiden har de haft fem placeringar från två familjer. Det senaste placeringsavtalet avslutades 3 november. 

IVO fick reda på det i november när de gjorde en granskning av huruvida företaget bedrivit olovlig verksamhet under prövningen i förvaltningsrätten. I ett yttrande till rätten skriver IVO att de ser mycket allvarligt på detta och att de avser att upprätta en polisanmälan.

Annette Ritari, avdelningschef på individ- och familjeomsorgen på Nynäshamn kommun, säger att de ser väldigt allvarligt på händelsen. Hon uppger att kommunen har avslutat alla avtal med företaget och tagit över ett av familjehemmen där de hade barn placerade när detta kom fram.

– Vi såg omgående över våra rutiner och ska bli bättre på att kontrollera sådant här innan vi anlitar någon. Vi har gjort en omorganisation och när man gör akuta placeringar ska det gå fort, och här har vi missat att kolla alla delar, säger Annette Ritari.

När Nynäshamn kommuns ska anlita företag och familjehem för placering av barn och unga utgår de från att de företag som kommunen har ramavtal med har tillstånd, framhåller Annette Ritari. Kommunen hade heller inte hört från IVO att de dragit in Livungs tillstånd.

– Vi behöver se över att när handläggare går in och söker i ramavtalet ska de vara säkra på att företagen har tillstånd. Bara att de fortfarande kunde bedriva denna verksamhet gör att vi behöver ha någon annan kommunikation kring det här, säger Annette Rotari.

Hur kommer ni att agera gentemot företaget nu, som ni ändå betalat för tjänster de inte har tillstånd att utföra?

– Vi har bedömt att barnen haft det bra i sina familjehem så vi kommer inte att vidta några andra åtgärder.

Kommer ni att Lex Sarah-anmäla er själva som kommun?

– Nej. När vi fick informationen om att företaget inte hade tillstånd vidtog vi åtgärder utifrån att det är en avvikelse. Vi kontaktade IVO samma dag och gjorde en planering för barnen. Vi vidtog även åtgärder för att detta inte ska upprepas, säger Annette Ritari.

Upphandling Södertörn, som samordnar Haninge och Nynäshamns kommuns upphandlingar, har ett aktivt ramavtal med Livung AB som gäller till 31 augusti 2023. I avtalet står det att företaget ska tillhandahålla jour- eller familjehem för barn och unga, och ge handledning, stöd och utbildning till hemmen. Det står också att ramavtalet ”endast omfattar tillståndspliktig verksamhet” och att det kan upphävas om företaget förlorat tillståndet.

När Dagens Arena ringer upp upphandlingsavdelningen säger de att undersöker om det har inkommit någon information från IVO om att tillståndet dragits in. När vi berättar att Nynäshamn fortsatt att placera barn via Livung säger en upphandlare att det är ”jättetråkigt”.

IVO uppger i ett mejl till Dagens Arena att de har informerat nämnderna i kommunerna som hade placeringar via företaget. Haninge kommun berättar att de slutade att anlita företaget för konsulentstödd familjehemsvård redan i maj 2021, då de via inköpscentralen Adda fått reda på att IVO påbörjat tillsyn och lämplighetsprövning av dem. 

”Vi har också fått indikationer från placerande kommuner att det förekommit brister i stödet och handledningen av de familjehem som är kopplade till det företaget”, meddelade Adda kommunerna.

Haninge kommun fortsätter dock än i dag att anlita Livung AB för stödboende för vuxna. Under 2022 har kommunen betalat företag 2,8 miljoner kronor.

Även Malmö stad har blivit fakturerade av bolaget på drygt 620 000 kronor, för ”placering enligt avtal”, fram till april i år. Sex månader efter de förlorat tillståndet.

Ägaren av Livung AB, Torbjörn Kyller, säger till Dagens Arena att det inte stämmer att de bedrivit olovlig verksamhet. Han menar att det handlar om olika tolkningar av avtalet med Nynäshamn. Han vill inte kommentera eller uttala sig något vidare om fallet.