Ledare Problemet är inte att det omfördelas för mycket pengar från Stockholm. Det är snarare tvärtom.

Irene Svenonius, finansregionråd i Stockholm (M) har begått debattartikel under rubriken ”Sveriges regering är Stockholmsfientlig”. Det är ingen vild gissning att Moderaterna i Region Stockholm nu har formulerat sitt valbudskap. Efter snart tolv år vid makten, varav nio med Svenonius som finansregionråd, så är budskapet: Allt är sossarnas fel.

Gängvåldet, bilköerna, och bristen på vårdplatser.
Allt beror ”Socialdemokraternas brandskattning” av Stockholm.
Men det är inte brist på resurser i Stockholm. Region Stockholm havererar helt på eget grepp.

Det gäller inte minst sjukvården. Ingen annanstans i Sverige har sjukvården varit så dogmatiskt och ideologiskt styrd som i systemskiftets Stockholm. Men pandemin har gjort det skrämmande tydligt att det moderata skyltfönstret är tomt. Löftet om att vinstdrivande aktörer (Region Stockholm har ojämförligt högst antal vårdval i Sverige) skulle bidra till mer effektivitet och högre kvalitet har inte infriats.

Systemfelet är detsamma som drabbat den marknadiserade skolan. Det enklaste sättet att göra vinster i välfärden är att välja sina elever/patienter/brukare. Vinstdrivande friskolor skräddarsyr sin verksamhet för att attrahera lättundervisade elever (Vi har klädkod! Om du har svårigheter, välj en annan skola!). Vinstdrivande vårdaktörer flockas i välbeställda områden, och slåss om att erbjuda yngre och friska vård de egentligen inte behöver.
Det är oklokt, ojämlikt och extremt kostnadsdrivande.

Svenonius borde sluta slösa skattebetalarnas pengar på misslyckade marknadsexperiment. Och sluta gnälla.

Nätläkarna är detta systemfel i kvadrat. Doktor24 och de andra nätläkarbolagen har till exempel nyligen lärt sig att plocka russinen ur kakan genom att erbjuda receptförnyelse genom läkarbesök ”via chat”. För detta ”läkarbesök” fakturerar de 500 kr i utomlänsersättning. Trots att receptförnyelse kan skötas enkelt genom ett samtal med vårdcentralen (som får 184 kr för den tjänsten) eller via 1177. Genom att bokstavligen sälja sig till apoteken (statliga Apoteket äger till exempel en andel av Doktor24) har nätläkarna också skapat ännu ett kostnadsdrivande incitament: nu kan apoteken vara med och tjäna pengar på onödig förskrivning av medicin.

Det är värt att påminna om att det är Irene Svenonius Moderaterna som gått i spetsen för det här sättet att organisera vården. Vårdvalen tar resurser från dem som behöver dem mest, det är främst patienter med mindre vårdbehov och högre socioekonomisk status som gynnats, för att ordagrant citera Riksrevisionen. Och vårdvalen är som sagt kostnadsdrivande.
Men det är egentligen inte resurser som Stockholm lider brist på. Det handlar trots allt om huvudstadsregionen. Här ligger de rikaste kommunerna, sju av de tio kommuner som har lägst kommunalskatt ligger i Stockholmregionen.

Po Tidholms rasande text i Dagens Nyheter påminner mig om en man som vi intervjuade under arbetet med boken Det svenska missnöjet. Han stod med sin fru på garageuppfarten i ett småhusområde i utkanten av Haparanda och resonerade om den ökande klyftan mellan stad och land. Det snöade på intervjublocket. Han sa: Vi får avstå våra naturresurser, och vi får avstå våra ungdomar. Nu får vi bo här, utan ungdomar. Sedan påstår de att det är vi som tar! Så är det.
Stockholm skummar grädden av mjölken, och gnäller över att behöva dela med sig. En stor del av den svenska ekonomins förädlingsvärde uppstår i huvudstaden, hit skeppas vinsterna som görs på skogen, malmen, stålet, vattenkraften. Och hit flyttar ungdomarna.

”Stockholmarnas skattepengar, som kunde ha gått till att anställa fler medarbetare i sjukvården eller beta av vårdskulden, hamnar nu i andra storstadsregioner” skriver Svenonius.
Problemet är inte att det omfördelas för mycket pengar från Stockholm. Det är snarare tvärtom. Välfärden ska vara likvärdig i hela landet. Lika bra skola, vägnät, vårdcentral oavsett var du bor. Och oavsett hur stor skattekraft som du själv och dina grannar har. Så fungerar det inte idag. Göran Persson har rätt, kommunalskatten är djupt orättvis, och Sverige skulle behöva en rejäl skattereform. Och flytta mer resurser från Stockholm.

Svenonius borde sluta slösa skattebetalarnas pengar på misslyckade marknadsexperiment. Och sluta gnälla.