Ulla Andersson. FOTO: Denny Lorentzon

BUDGET 18 Vänsterpartiet och regeringen är överens om att satsa 2,6 miljarder på ett »jämlikhetspaket«. Bland annat höjs underhållsstödet för barn och bostadstillägget för pensionärer.

Vänsterpartiet och regeringen har kommit överens om ett »jämlikhetspaket för särskilt utsatta grupper« för nästa år. Totalt beräknas stödet att kosta 2,6 miljarder och är tänkt att gagna ensamstående föräldrar, funktionsnedsatta med habiliteringsersättning, pensionärer samt de som är beroende av aktivitetsersättning och bostadstillägg.

–  Ekonomisk jämlikhet och stärkt välfärd är den röda tråden i allt vi gör och det känns bra i hjärtat att många familjer nu får bättre råd med vardagen, säger Ulla Andersson Vänsterpartiets ekonomisk-politisk talesperson i ett pressmeddelande.

Bland annat höjs det det så kallade underhållsstödet för ensamstående föräldrar med 150 kr för barn 11-14 år, och med 350 kr för barn 15-18 år. Enligt vänsterpartiet omfattas 150.000 ensamstående föräldrar av reformen, varav 125.000 är kvinnor.

Catarina Danso är generalsekreterare för organisationen Makalösa föräldrar. Danso välkomnar höjningen men hade samtidigt önskat att gränsdragningen gjorts annorlunda.

– Jag hade kanske tyckt att gränsen borde satts lägre, vi vet ju ganska säkert att barns aktiviteter börjar tidigare än vid 15 års ålder.

– Sen hade vi gärna sett att det var inkomstberäknat att man betalar underhåll efter föräldrarnas betalningsförmåga, tjänar föräldrarna mer så ska man också betala mer, säg Catarina Danso.

Det tilltänkta »jämlikhetspaketet« träder i kraft träder i kraft 1 juli 2018 och i paketet ingår också en höjning av bostadstilläggets tak. Det innebär att en ålderspensionär med enbart garantipension och en boendekostnad på minst 5.600 kronor får 470 kronor mer i månaden.

Vänsterpartiet har också drivit igenom en lagstadgad habiliteringsersättning till personer med intellektuell funktionsnedsättning som arbetar. Flera kommuner har tidigare låtit funktionsnedsatta arbeta gratis. I samband lagändringen införs ett stimulansbidrag på 350 miljoner kronor per år för kommunerna.