Annika Strandhäll tillsammans med Lars Arrhenius vid överlåtandet av Utredningen om en modern föräldraförsäkring FOTO: regeringen

föräldraförsäkring Ett nytt förslag vill ge personer som är sambo med en av barnets föräldrar möjlighet att vara föräldraledig.

Regeringen och Vänsterpartiet lägger i dag fram ett förslag som vill ge fler rätt att ta ut föräldrapenning. Något som SR Ekot vara först med att rapportera.

Tanken är att bland annat underlätta för så kallade stjärnfamiljer – som inte utgörs av mamma, pappa, barn. En förälder ska kunna överlåta högst 60 dagar till sin sambo, fram tills det att barnet fyllt tre.

– Alla familjer ser inte likadana ut, vi vill se en ökad flexibilitet även för de som inte lever i en kärnfamilj, säger socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Det finns ett brett stöd för förslaget i riksdagen. Sverigedemokraterna är som enda parti skeptiska. Kristdemokraterna och Centerpartiet vill gå ännu längre och möjliggöra för fler vuxna än bara föräldrarnas sambo att kunna ta ut föräldrapenning.

– Vi tycker ju att det ska vara några närstående, och det kan faktiskt vara sådana som man inte bor med, men som står väldigt, väldigt nära barnet. Därför tycker vi att det här är en begränsning, säger Centerpartiets talesperson Solveig Zander till Ekot.

I dagsläget är huvudregeln att enbart föräldrar eller vårdnadshavare som har rätt att ha betald föräldraledighet.

Ett lagförslag ska presenteras i vår. Tillsammans med ytterligare ett förslag om reservering av dagar på grundnivå.

I nuläget är dessa dagar inte reserverade, vilket gör att de föräldrar som saknar sjukpenninggrundande inkomst, SGI, eller har väldigt låg SGI kan överföra dagarna mellan varandra. Det vill regeringen inte ska gå framöver. I tron om att det kommer bidra till ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen, även för hushåll med låga inkomster.

I höstas tog Annika Strandhäll emot slutbetänkandet från Utredningen om en modern föräldraförsäkring. Utredningen föreslog tre förändringar, där ibland ett mer flexibelt uttag av föräldrapenningen, men också fler öronmärkta pappamånader – från tre till fem.

Det förslaget fick dock inte stöd av riksdagen. Ingen av allianspartierna eller SD sa ja.

 

Dagens Arena har sökt Annika Strandhäll.