Nyhet Den danska regeringen kan behöva dubbla den nya skatt som ska finansiera den stora förtidspensionsreform som börjar gälla nästa år. Det framgår av ett förslag på hur skatten slutligen ska utformas.

Det var i november 2020 som den danska regeringen och dess samarbetspartier beslutade sig för att ge danskarna en ny möjlighet till tidig pension.

Reformen som kallas Arnepension riktar sig till de som har arbetat länge och slitit ut sig, och gör det möjligt att som mest gå i pension tre år före den ordinarie pensionsåldern.

Den nya förtidspensionen ska till stor del finansieras av en särskild skatt på den danska finanssektorn, alltså skatt på till exempel banker samt försäkrings- och pensionsbolag. Men för att förslaget ska kunna gå att finansiera kan finanssektorsskatten behöva höjas mycket mer än vad man tidigare har bedömt. Det framgår av det danska skatteministeriets senaste förslag på hur finansieringen av reformen ska gå till, rapporterar branschpublikationerna Pensions Europe och IPE.

Enligt den ursprungliga kalkylen behövde den S-ledda danska regeringen dra in en miljard danska kronor via finansskatten till satsningen. Denna summa har nu ökat till två miljarder, vilket framgår av innehållet i ett preliminärt förslag till lagstiftning som den danska affärstidningen FinansWatch tagit del av.

En av orsakerna är att departementet nu räknar in ett skattebortfall som beräknas uppstå på grund av den ursprungliga reformen. Den föreslagna skatten väntas nämligen inte bara ge skatteintäkter, utan även ändra på finansbolagens beteende, vilket kan bli en minuspost i kalkylen.

Intresse- och lobbyorganisationen Forsikring & Pension, som företräder de danska försäkrings- och pensionsbolagen, tog fasta på detta när de nyligen kritiserade reformen och det som nu blivit känt om finansieringen.

Dess vd Kent Damsgaard säger i en kommentar att finansmarknadsbolag kan försvinna från Danmark i och med skatten, och kallar den extra skatten ”en våldsam extraräkning till de danska försäkrings- och pensionsbolagen och därmed även till dess kunder”.

Den danska regeringen har motiverat finanssektorn som källa till finansieringen med att denna sektor gått mycket bra på senare tid.

”De senaste åren har sektorn haft miljardstora överskott. Ett extra bidrag till samhället är helt på sin plats, så att de som har slitit och släpat under ett långt arbetsliv nu får rätten till en värdig återbäring”, sa skatteminister Morten Bødskov (S) när det ursprungliga förslaget lades fram.

Fram till och med september 2021 hade närmare 20 000 danskar ansökt om den nya pensionsförmånen, enligt det danska arbetsmarknadsdepartementet.

 

Läs mer:

Vägen till Arne-pensionen (Rapport)

Gärna medalj – men först en rejäl Arnepension